Reprezentanţa în România

Lansarea Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziție

/romania/file/platformaregiunicarboniferewebjpg_roplatforma_regiuni_carbonifere_web.jpg

platforma_regiuni_carbonifere
© Comisia Europeană

Angajamentul UE față de o tranziție energetică curată este ireversibil și nenegociabil. În această tranziție către un viitor mai durabil, nicio regiune nu ar trebui să fie uitată atunci când se decide abandonarea economiei bazate pe combustibili fosili.

11/12/2017

Noua platformă, lansată în 11 decembrie, va facilita dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung în regiunile carbonifere, în scopul lansării procesului de tranziție și ca răspuns la dificultățile sociale și de mediu. Ea va reuni părțile interesate la nivel european, național, regional și local, implicate în tranziție, pentru a le ajuta să promoveze parteneriate și să învețe din experiențele celorlalți. Activitățile platformei se vor concentra inițial pe regiunile carbonifere, cu scopul extinderii în viitor la regiunile cu emisii mari de dioxid de carbon. Platforma este concepută pentru a stimula tranziția către energia curată, acordând mai multă atenție echității sociale, transformărilor structurale, noilor competențe și finanțării pentru economia reală.

Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție a fost lansată de Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, și de Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, precum și de reprezentanți ai regiunilor europene, diferite părți interesate și de lideri ai mediului de afaceri.

Lansarea a avut loc în ajunul reuniunii la nivel înalt „One Planet”, convocată de președintele francez Emmanuel Macron pentru a marca cea de-a doua aniversare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice. În cadrul reuniunii, Comisia și-a reconfirmat angajamentul în direcția unei politici privind clima orientate spre viitor și a demonstrat că UE este în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice, prin exemplul său și prin acțiunile sale concrete. Noua platformă este una dintre principalele măsuri de însoțire ale pachetului „Energie curată pentru toți europenii” (IP/16/4009) lansat în noiembrie 2016.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Dificultățile cu care se confruntă regiunile carbonifere ale UE pot fi abordate numai în parteneriat cu toți actorii de pe teren, uniunea energetică reprezentând cadrul adecvat în acest sens. Dorim să colaborăm îndeaproape cu părțile interesate la nivel național, regional și local pentru a sprijini transformarea structurală, utilizând soluții adaptate și toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Obiectivul nostru este ca fiecare regiune să beneficieze de avantajele pe care le oferă tranziția către o energie curată, simultan cu crearea de noi locuri de muncă și cu promovarea investițiilor în tehnologii noi.

Comisarul european Miguel Arias Cañete a adăugat: Guvernele, întreprinderile și regiunile din întreaga lume renunță treptat la cărbune. Tot mai puțină electricitate este produsă pe bază de cărbune. Asistăm la o tranziție ireversibilă către energia curată și aici, în Europa. În această tranziție către un viitor mai durabil, vor exista însă anumite regiuni cărora le va fi mai greu decât altora să facă aceste schimbări. Toți europenii ar trebui să beneficieze de pe urma acestei tranziții și nicio regiune nu ar trebui să fie uitată atunci când se decide abandonarea economiei bazate pe combustibili fosili. Această inițiativă va ajuta țările europene, regiunile, comunitățile și lucrătorii să depășească dificultățile legate de diversificarea economică necesară ca urmare a tranziției către energia curată.

Comisarul European Corina Crețu a declarat: „Uniunea Europeană și politica de coeziune sprijină conlucrarea în direcția unui viitor comun mai bun. Mesajul nostru de astăzi către regiunile carbonifere este că Comisia Europeană ia măsuri concrete pentru a le ajuta să realizeze o tranziție lină către o economie modernă, durabilă și de succes și că nimeni nu va fi uitat în acest proces.” 

Comisia a adoptat deja măsuri pentru sprijinirea tranziției în regiunile cu industrie carboniferă și cu emisii ridicate de dioxid de carbon prin intermediul politicii sale de coeziune. Această politică la nivelul UE sprijină regiunile în procesul de transformare economică, prin valorificarea activelor lor de „specializare inteligentă”, adică domeniile de nișă în care regiunile au atuuri concurențiale, în scopul integrării inovării și a decarbonizării. Prin intermediul politicii de coeziune, UE se află în legătură directă și constantă cu partenerii regionali de pe teren și poate oferi un sprijin adaptat pentru orientarea schimbărilor structurale.

În paralel, Comisia colaborează cu un număr mic de regiuni din statele membre și la alte proiecte-pilot, în direcția planificării și accelerării procesului de diversificare economică și a tranziției tehnologice, prin acordarea de asistență tehnică, schimb de informații și un dialog bilateral adaptat de la caz la caz privind fondurile UE, programele și instrumentele de finanțare relevante. Pe baza solicitărilor acestor state membre, în a doua jumătate a anului 2017, au fost înființate echipele-pilot naționale ale Slovaciei, Poloniei și Greciei pentru a sprijini regiunile Trenčín, Silezia și Macedonia de Vest în funcție de nevoile lor specifice. Activitatea acestor echipe avansează, iar experiențele lor vor fi comunicate Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziție.

Context

41 de regiuni din 12 state membre desfășoară activități de extracție a cărbunelui, oferind locuri de muncă pentru aproximativ 185 000 de cetățeni. Cu toate acestea, în ultimele decenii, producția și consumul de cărbune în UE s-au aflat în declin constant. Este de așteptat ca această tendință descendentă să fie accelerată de închiderile planificate și în curs de desfășurare ale minelor de cărbune, precum și de angajamentul asumat de o serie de state membre de a elimina treptat utilizarea cărbunelui pentru producerea de energie. În acest context, Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție este menită să sprijine statele membre și regiunile în efortul lor de a menține creșterea economică și locurile de muncă în aceste comunități afectate. Această platformă va permite un dialog între diferite părți interesate privind cadrele de politici și finanțarea și va viza domenii precum transformarea structurală, inclusiv diversificarea economică și recalificarea, implementarea de tehnologii legate de energia regenerabilă, ecoinovarea și tehnologiile avansate bazate pe cărbune.

Acest pachet privind energia curată pentru toți europenii nu se concentrează numai asupra combaterii schimbărilor climatice, ci duce, de asemenea, la creștere economică și ocuparea forței de muncă – prin stimularea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă în sectorul energetic și de investiții în tehnologiile moderne. Între 2008 și 2014, numărul de locuri de muncă în domeniul tehnologiilor bazate pe energia regenerabilă a crescut cu 70 % și, în prezent, există aproximativ 2 de milioane de locuri de muncă în sectorul energiei curate în întreaga UE, în special în sectoarele energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice. Există potențial pentru crearea unui număr suplimentar de 900 000 de locuri de muncă până în 2030, cu condiția să fie mobilizate suficiente investiții publice și private. Până la 400 000 de noi locuri de muncă la nivel local ar putea proveni din sectorul eficienței energetice.

 

Persoane de contact pentru presă:

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Uniunea energetică

Pachetul „Energie curată pentru toți europenii”*

Site-ul internet REGIO