Reprezentanţa în România

Evaluare intermediară a Strategiei privind piața unică digitală

/romania/file/andrusansipjpg_roandrus_ansip.jpg

Strategia UE privind piața unică digitală a fost supusă unei evaluări intermediare, ale cărui rezultate au fost publicate de Comisia Europeană miercuri, 10 mai. Analiza trece în revistă progresele înregistrate, invită colegiuitorii să acționeze rapid cu privire la toate propunerile prezentate deja și evidențiază acțiuni suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică. Odată cu evaluarea a fost publicat și un studiu Eurobarometru, potrivit căruia două treimi dintre europeni consideră că utilizarea celor mai recente tehnologii digitale are un impact pozitiv asupra societății și economiei în general și asupra vieții lor personale, în particular.

10/05/2017

Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Comisia și-a respectat promisiunea și a prezentat toate inițiativele principale pentru construirea unei piețe unice digitale. Acum este necesar ca Parlamentul European și statele membre să adopte cât mai curând posibil aceste propuneri, în vederea creării unor noi locuri de muncă și a extinderii întreprinderilor și acțiunilor inovatoare în Europa. La doi ani de la prezentarea strategiei noastre, propunem o actualizare a acesteia pentru a reflecta noile provocări și tehnologii. Avem nevoie de o infrastructură sigură din punct de vedere cibernetic pe tot cuprinsul UE, astfel încât toată lumea – oriunde s-ar afla – să poată beneficia în siguranță de conexiuni de mare viteză. Am convenit deja asupra unor norme solide la nivelul UE pentru protecția datelor cu caracter personal; în prezent, trebuie să ne asigurăm că datele fără caracter personal pot circula liber pentru a contribui la automobile conectate și la servicii de e-sănătate. Avem nevoie de calcul de înaltă performanță și de o forță de muncă cu competențe digitale, pentru a valorifica la maximum economia datelor. Toate aceste domenii sunt esențiale pentru viitorul digital al Europei.”

Începând din mai 2015, Comisia Europeană a prezentat 35 de propuneri legislative și inițiative de politică în domeniul pieței unice digitale. În prezent se pune accentul pe obținerea unui acord politic cu Parlamentul European și cu Consiliul UE cu privire la toate propunerile, fiind vizate în primul rând normele actualizate în domeniul telecomunicațiilor, care vor stimula investițiile în rețele de mare viteză și de calitate, fundamentale pentru dezvoltarea pe deplin a economiei și societății digitale.

În evaluarea intermediară, Comisia a identificat trei domenii principale în care sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE:

(1) dezvoltarea economiei europene a datelor la întregul său potențial,

(2) protejarea activelor Europei prin abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică, și

(3) promovarea platformelor online ca actori responsabili ai unui ecosistem echitabil al internetului.

Comisia abordează și necesitatea efectuării unor investiții suplimentare în infrastructurile și tehnologiile digitale, în domenii în care investițiile trebuie să depășească capacitatea fiecărui stat membru, de exemplu în domeniul tehnologiei de calcul de înaltă performanță.

Context

O piață unică digitală pe deplin funcțională ar putea să contribuie cu 415 miliarde de euro pe an la economia UE și să creeze sute de mii de noi locuri de muncă.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrarea conferinței de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Andrus Ansip, responsabil pentru piața unică digitală

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri

Comunicare: O piață unică digitală conectată pentru toți

Tabel recapitulativ cu propunerile din cadrul Strategiei privind piața unică digitală

Întrebări și răspunsuri referitoare la evaluarea intermediară

Fișă informativă: prezentare generală a progreselor din cadrul Strategiei privind piața unică digitală

Povești de succes în domeniul digital

Sondaj Eurobarometru despre atitudinile față de impactul digitalizării și al automatizării în viața de zi cu zi

Studiu privind competențele în toate sectoarele

Raport privind progresele înregistrate în sectorul digital din Europa

Twitter: @ Ansip_EU # DSMeu #DigitalSingleMarket