Reprezentanţa în România

Publicarea tabloului de bord privind justiția 2017

/romania/file/justicescoreboardjpg_rojustice_scoreboard.jpg

Comisia Europeană a publicat, în 10 aprilie, Tabloul de bord privind justiția pentru 2017, ce oferă o imagine de ansamblu comparativă a eficienței, calității și independenței sistemelor de justiție din statele membre ale UE. Scopul său este de a ajuta autoritățile naționale să mărească eficacitatea acestor sisteme. În comparație cu edițiile precedente, Tabloul de bord 2017 explorează noi aspecte legate de funcționarea sistemelor de justiție, cum ar fi facilitatea accesului la justiție pentru consumatori și canale folosite pentru a face reclamații împotriva întreprinderilor. Pentru prima dată, sunt furnizate detalii privind durata procedurilor judiciare penale referitoare la infracțiuni de spălare de bani.

10/04/2017

„Cea de a 5-a ediție a Tabloului de bord al UE privind justiția arată că sistemele de justiție eficace sunt esențiale pentru a construi încrederea într-un mediu favorabil afacerilor și investițiilor pe piața unică”, a declarat Vĕra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Încurajez statele membre să se asigure că orice reformă în materie de justiție respectă statul de drept și independența sistemului judiciar. Acest lucru este extrem de important pentru ca cetățenii și întreprinderile să se poată bucura pe deplin de drepturile lor, iar un sistem de justiție independent și performant este un pilon fundamental al oricărei democrații.”

Principalele constatări ale ediției din 2017 includ:

  • procedurile judiciare civile și comerciale sunt mai scurte, inclusiv într-o serie de state membre ale căror sisteme de justiție se confruntă cu provocări;
  • analiza modului în care se asigură respectarea dispozițiilor de protecție a consumatorilor arată că durata procedurilor administrative și de control jurisdicțional din domeniu variază foarte mult de la o țară la alta, iar multe aspecte legate de protecția consumatorilor sunt soluționate direct de autoritățile de resort, fără a se ajunge în instanță;
  • analiza combaterii spălării banilor arată, de asemenea, că durata procedurilor variază de la o țară la alta;
  • accesul limitat la justiție pentru cetățenii mai săraci: tabloul de bord arată că, în unele state membre, cetățenii cu venituri sub pragul sărăciei nu beneficiază de niciun fel de asistență judiciară în anumite tipuri de litigii;
  • utilizarea instrumentelor TIC este încă limitată în unele țări;
  • percepția publicului larg asupra independenței sistemului judiciar este neschimbată sau mai bună, în peste două treimi din statele membre, în comparație cu 2016;
  • standarde de calitate în majoritatea statelor membre, care stabilesc termene sau calendare pentru a evita procedurile judiciare de durată.

Etape următoare

Concluziile Tabloului de bord 2017 vor fi luate în considerare în evaluările specifice fiecărei țări, efectuate în contextul semestrului european 2017.

Context

Tabloul de bord se concentrează asupra litigiilor civile și comerciale și asupra cauzelor administrative, pentru a ajuta statele membre în eforturile lor de a deschide calea către un mediu mai favorabil investițiilor și afacerilor și mai orientat către cetățeni. Tabloul de bord se axează pe cele trei elemente principale ale unui sistem de justiție eficace:

  • Eficiență: indicatori privind durata procedurilor, rata de soluționare a cauzelor și numărul de cauze pe rol;
  • Calitate: indicatori privind asistența judiciară, taxele judiciare, activitățile de formare, monitorizarea activităților instanțelor, bugetul și resursele umane.
  • Independență: indicatori referitori la modul în care întreprinderile și publicul larg percep independența sistemului judiciar, precum și la garanțiile legate de judecători.

Mărirea eficacității sistemelor de justiție naționale este o prioritate consacrată a semestrului european – ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Tabloul de bord al UE privind justiția ajută statele membre să atingă acest obiectiv oferindu-le, în fiecare an, o imagine de ansamblu a funcționării acestor sisteme.

Tabloul de bord utilizează diferite surse de informare. Principalele surse de date sunt furnizate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei. Alte surse de date includ rețele europene, cum ar fi Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare și Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție din UE, Consiliul Barourilor Europene (CCBE) și diverse comitete care se ocupă de domenii specifice ale legislației UE.

 

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Věra JOUROVÁ, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri

Tablou de bord privind justiția (2017) -  raport complet

Fișă informativă - Rezumatul Tabloului de bord privind justiția:

Întrebări & răspunsuri

Grafice adnotate

Sondaj Eurobarometru: Independența sistemelor de justiție naționale din UE în percepția publicului larg

Sondaj Eurobarometru: Independența sistemelor de justiție naționale din UE în percepția întreprinderilor

Semestrul european