Reprezentanţa în România

Monitorul orașelor culturale și creative

/romania/file/monitororaseculturalejpg_romonitor_orase_culturale.jpg

Șase orașe din România – Baia Mare, București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara – fac parte din cele 168 de localități europene analizate în prima ediție a „Monitorului orașelor culturale și creative”, publicat de Comisia Europeană joi, 6 iulie. Noul instrument oferă date comparabile cu privire la modul în care acestea își îndeplinesc obiectivele la nivelul a nouă dimensiuni din sectoarele culturale și creative și evidențiază modul în care performanța lor contribuie la dezvoltarea socială, creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

06/07/2017

Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Obiectivul meu este să așez cultura și creativitatea în centrul agendei politice europene. În vremuri de transformări societale majore și de intensificare a concurenței globale între orașe, trebuie să privim dincolo de sursele tradiționale de creștere și de bunăstare socio-economică și să explorăm rolul culturii în orașe dinamice, inovatoare și pline de diversitate. Monitorul evidențiază orașele europene care au reușit să găsească modalități proprii de a utiliza potențialul culturii și al creativității pentru a stimula dezvoltarea, inovarea și crearea de locuri de muncă și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățeni. El pune la dispoziția factorilor de decizie politică dovezi solide care să îi ajute la identificarea domeniilor în care au obținut rezultate bune și a domeniilor în care este de dorit să se facă îmbunătățiri.”

Monitorul orașelor culturale și creative este rezultatul unui proiect de cercetare care a cuprins orașe din 30 de țări europene. El este disponibil sub forma unui instrument interactiv care permite utilizatorilor să efectueze căutări în cadrul orașelor selectate, precum și în cadrul unei game largi de informații cantitative și calitative privind performanța acestora.

Concluziile cercetării arată că:

  • există orașe culturale și creative de top, cum ar fi de exemplu Paris, Copenhaga, Edinburgh și Eindhoven, în categoria localităților cu populație similară;
  • cultura și creativitatea contribuie la rate mai mari ale creșterii economice și sunt esențiale pentru orașele cu venituri mici;
  • dimensiunea unui oraș nu determină performanța sa în domeniul culturii și creativității, orașele mici și mijlocii obținând în medie un punctaj relativ bun față de cele mai mari;
  • capitalele sunt în frunte, dar nu chiar pe primele locuri, ele fiind surclasate de alte orașe în unele țări, cum ar fi Austria, Belgia, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia sau Spania.

Context

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a creat „Monitorul orașelor culturale și creative” pentru a furniza informații privind cartografierea aspectelor culturale și creative și măsurarea valorii și impactului lor în mod sistematic și comparabil la nivelul întregii Europe. Instrumentul a fost construit în jurul a trei indici de bază - dinamismul cultural, economia creativă și mediul propice - organizate pe 9 dimensiuni și măsurate prin intermediul a 29 de indicatori, variind de la numărul de muzee și de săli de concerte la ocuparea forței de muncă în sectoarele culturale și creative, și de la cererile de brevete în sectorul TIC la nivelul de încredere pe care îl au oamenii în alți cetățeni din orașul lor. Monitorul reunește date dintr-o varietate de surse publice (Eurostat, Eurobarometru etc.) și date experimentale (de ex. de la TripAdvisor).

Se preconizează ca Monitorul să fie actualizat o dată la doi ani pentru a rămâne solid din punct de vedere conceptual și la nivelul tuturor țărilor, orașelor și perioadelor, precum și pentru a capta evoluția orașelor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Monitorul orașelor culturale și creative 2017

Fișă informativă privind monitorul orașelor culturale și creative

Monitorul orașelor culturale și creative - instrument online interactiv

Monitorul orașelor culturale și creative - principale rezultate

Fișe informative pe țări

Infografic privind monitorul orașelor culturale și creative

Centrul Comun de Cercetare