Reprezentanţa în România

Plan de acțiune pentru sprijinirea Italiei

/romania/file/harta-ue-stelejpg-0_roharta ue stele.jpg

harta ue stele
©

Având în vedere urgența din ce în ce mai mare a situației pe ruta central-mediteraneeană, Comisia a prezentat marți, 4 iulie, o serie de măsuri imediate care pot fi luate de către statele membre ale UE, de către Comisie, de către agențiile UE și de către Italia.

04/07/2017

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Situația gravă din Marea Mediterană nu este nici o realitate nouă, nici una trecătoare. Am făcut progrese enorme în ultimii doi ani și jumătate către o veritabilă politică europeană în materie de migrație, însă, dată fiind urgența situației, trebuie acum să ne accelerăm eforturile colective și să nu lăsăm Italia să gestioneze singură situația. Este necesar ca eforturile noastre să se concentreze pe solidaritate - cu cei care fug din calea războiului și a persecuțiilor și cu statele membre aflate sub cea mai mare presiune. În același timp, trebuie să acționăm pentru a sprijini Libia în ceea ce privește lupta împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și consolidarea controlului la frontieră în vederea reducerii numărului de persoane care pornesc în călătorii periculoase către Europa.”

Setul de măsuri care trebuie luate în prezent pentru a accelera eforturile colective ale Uniunii Europene pe ruta central-mediteraneeană, include următoarele:

(i) Comisia:

 • va consolida în continuare capacitățile autorităților libiene;
 • va sprijini instituirea unui Centru de coordonare a operațiunilor de salvare pe mare pe deplin operațional în Libia;
 • va suplimenta finanțarea pentru gestionarea migrației în Italia;
 • va asigurarea mobilizarea deplină a agențiilor UE;
 • va iniția și finanța un nou exercițiu privind angajamentele de relocare, în special din Libia, Egipt, Niger, Etiopia și Sudan, în colaborare cu UNHCR;
 • va colabora cu Libia în ceea ce privește consolidarea controalelor la granița de sud;
 • va intensifica eforturile pentru semnarea acordurilor de readmisie (sau a unor acorduri informale echivalente) cu țările de origine și de tranzit;
 • își va intensifica relațiile cu Niger și Mali în conformitate cu cadrul de parteneriat;
 • va colabora în continuare cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) pentru a accelera returnările voluntare asistate din Libia și Niger către țările de origine;
 • va asigura împreună cu statele membre punerea în aplicare integrală a cadrului de parteneriat;
 • în plus față de suma de 200 de milioane de euro, mobilizată în 2017 pentru componenta „Africa de Nord” a Fondului fiduciar al UE pentru Africa, va asigura o finanțare echivalentă pentru 2018 și pentru anii următori de la bugetul UE și de la statele membre.

(ii) Statele membre ar trebui:

 • să contribuie mai substanțial la Fondul fiduciar al UE pentru Africa;
 • să accelereze transferurile din Italia;
 • să contribuie, alături de Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă, la dialogul cu Tunisia, Egipt și Algeria;
 • să accelereze discuțiile, în colaborare cu Parlamentul European, cu privire la reforma sistemului Dublin de alocare a cererilor de azil în cadrul UE;
 • să își mobilizeze capacitățile, alături de cele ale poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, de sprijinire a returnării migranților în situație neregulamentară din Italia.

(iii) Italia ar trebui:

 • să elaboreze, în consultare cu Comisia și pe baza dialogului cu ONG-urile, un cod de conduită pentru ONG-urile care desfășoară activități de căutare și salvare pe Marea Mediterană;
 • să își îndeplinească propriile angajamente privind transferul;
 • să pună în aplicare rapid legea Minniti, având ca obiectiv transformarea sistemului italian de azil și returnare;
 • să accelereze returnările.

Etape următoare

Comisia colaborează cu Președinția estonă a Consiliului, iar măsurile prezentate ar trebui să stea la baza discuțiilor referitoare la acordarea unui sprijin imediat Italiei, care urmează să aibă loc în cadrul reuniunii informale a Consiliului Justiție și Afaceri Interne care va avea loc joi, 6 iulie, la Tallinn.

Context

Uniunea Europeană și statele sale membre au stabilit, în mod progresiv, un răspuns strategic mai puternic și mai bine articulat pentru a salva vieți omenești și a gestiona mai bine fluxurile de migranți în zona centrală a Mării Mediterane.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)

Întrebări din partea publicului larg: 

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Planul de acțiune al Comisiei

Fișă informativă: Ruta central-mediteraneeană: Planul de acțiune al Comisiei pentru a sprijini Italia și a pune capăt fluxurilor de migrație

Fișă informativă: Contribuțiile UE și ale statelor membre la Fondul fiduciar al UE pentru Africa

Comunicarea din ianuarie 2017: Migrația pe ruta central-mediteraneeană. Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești