Reprezentanţa în România

Situația Europei în domeniul digital

/romania/file/dsmjpg_rodsm.jpg

Uniunea Europeană a făcut progrese în domeniul digital în 2016, însă decalajul dintre cei mai buni actori din acest sector și țările cu cele mai slabe perfomanțe este încă foarte mare. Sunt necesare în continuare eforturi și investiții pentru a valorifica cât mai bine avantajele oferite de piața unică digitală. Acestea sunt principalele concluzii ale Indicelui economiei și societății digitale (DESI) 2017, publicat de Comisia Europeană vineri, 3 martie.

03/03/2017

Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru piața unică digitală, a declarat: „Treptat, Europa se digitalizează, însă multe țări trebuie să-și intensifice eforturile. Toate statele membre ar trebui să investească mai mult pentru a beneficia pe deplin de piața unică digitală. Nu ne dorim o Europă digitală cu două viteze. Ar trebui să colaborăm cu toții pentru ca UE să se numere printre liderii mondiali în domeniul digital.”

DESI 2017 prezintă performanțele celor 28 de state membre în diverse domenii, de la conectivitate și competențe digitale la integrarea tehnologiei digitale de către companii și serviciile publice. El arată următoarele:

  • conectivitatea s-a îmbunătățit, dar este încă insuficientă pentru a aborda nevoile viitoare și pentru a răspunde exigențelor din ce în ce mai mari în materie de viteză, calitate și fiabilitate a conexiunilor;
  • UE are mai mulți specialiști în sectorul digital decât înainte, dar persistă un decalaj în termeni de competențe, aproape jumătate (44%) din cetățenii europeni neavând încă competențele digitale de bază care să le permită, de exemplu, să utilizeze poșta electronică sau instrumente de editare, ori să instaleze noi dispozitive;
  • cetățenii europeni dobândesc din ce în ce mai multe competențe digitale, majoritatea utilizatorilor navigând on-line pentru a se juca sau descărca muzică, filme, fotografii ori jocuri, sau pentru a citi știrile;
  • tehnologiile digitale sunt mai prezente în companii, în special în ceea ce privește schimbul de informații sau facturarea electronică, iar comerțul on-line progresează, însă lent;
  • cetățenii europeni utilizează într-o mai mare măsură serviciile publice on-line, 34% din utilizatorii de internet alegând să trimită formulare completate on-line către administrația publică, în locul celor completate manual pe hârtie.

Context

DESI este un indice compozit care permite măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și societăți digitale. Ca atare, acesta reunește o serie de indicatori relevanți privind mixul de politici digitale actuale din Europa. DESI este menit să ajute țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri prioritare, cu scopul de a crea o adevărată piață unică digitală.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Alocuțiunea vicepreședintelui Comisiei, Andrus Ansip, de prezentare a DESI

Întrebări și răspunsuri

Profiluri de țară

Piața unică digitală - fișă informativă

Impulsionarea viitorului digital al Europei - cele mai importante știri din domeniul digital

Ziua digitală - Roma, 23 martie 2017

#DESIEU