Reprezentanţa în România

Progrese și noi măsuri în domeniul migrației

/romania/file/migrationgrafittijpg_romigration_grafitti.jpg

Comisia Europeană a prezentat joi, 2 martie, o serie de rapoarte privind evoluțiile înregistrate în ce privește transferul și relocarea refugiaților, punerea în aplicare a declarației UE-Turcia, operaționalizarea Agenției europene pentru Poliția de frontieră și Garda de Coastă, precum și referitor la intensificarea acțiunilor și parteneriatului cu țările terțe pe ruta central-mediteraneană. Totodată, ea a prezentat o nouă versiune a Planului de acțiune privind returnarea și un set de recomandări pentru creșterea eficacității acestor proceduri.

02/03/2017

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a îmbunătăți modul în care gestionăm migrația, trebuie să continuăm să punem în aplicare abordarea noastră globală care constă nu doar în transfer și relocare, ci și în operaționalizarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european și într-un dialog permanent cu Turcia. Toate aceste măsuri se bazează în mod fundamental pe principiul solidarității și al împărțirii echitabile a responsabilității, un principiu care este obligatoriu pentru fiecare stat membru în parte”.

Înaltul oficial european a adăugat: " Lucrăm intens la parteneriatele cu țările de origine și de tranzit. Pentru ca acestea să fie un succes, acum este, de asemenea, momentul să ne îmbunătățim procedurile interne și să ne asigurăm că se procedează, rapid și cu umanitate, la returnarea tuturor persoanelor care nu au nevoie de protecție internațională. Dorim să oferim în continuare ajutor persoanelor care au într-adevăr nevoie de protecție internațională. Este de datoria noastră să spunem răspicat migranților, partenerilor noștri din afara UE și cetățenilor noștri că dacă persoanele au nevoie de ajutor, le vom ajuta, și dacă nu au nevoie, atunci trebuie să se întoarcă. "

Comisia a făcut un nou apel la statele membre să accelereze ritmul transferurilor, pentru a reduce presiunea la care sunt supuse Italia și Grecia, având în vedere că puține dintre ele și-au îndeplinit pe deplin angajamentele asumate. Totodată, statele membre au fost invitate să își onoreze angajamentul politic ferm asumat și să completeze, până la sfârșitul lunii martie, cu resursele corespunzătoare de personal și de echipamente, necesitățile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. În condițiile în care, la un an de la adoptare, Declarația UE-Turcia continuă să mențină sub control traversările neregulamentare ale frontierei, ritmul sosirilor continuând însă să îl depășească pe cel al returnărilor, Comisia a invitat Grecia și toate statele membre să mențină dinamica punerii în aplicare a planului comun de acțiune pentru a îmbunătăți situația din insule.

În ceea ce privește ruta central-mediteraneană, se arată că, deși că s-au înregistrat progrese concrete în Etiopia, Niger, Nigeria, Mali și Senegal (cele cinci țări prioritare din Africa), este necesară intensificarea eforturilor pentru a putea obține rezultate semnificative. De-a lungul rutei se iau, în continuare, măsuri pentru a gestiona mai bine migrația, pentru a intensifica lupta împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și a traficanților de persoane, pentru a oferi protecție migranților care au nevoie de aceasta și a crește numărul de relocări și de returnări voluntare asistate, toate acestea cu respectarea deplină a imperativelor umanitare ale UE și a drepturilor omului.

Planul de acțiune revizuit privind returnarea definește pașii de întreprins în fiecare etapă a procesului pentru a răspunde principalelor provocări atât la nivelul UE, cât și în cadrul cooperării cu țările de origine și de tranzit. Acțiunile propuse UE includ:

 • creșterea sprijinului financiar pentru statele membre în 2017 cu 200 de milioane de euro;
 • îmbunătățirea schimbului de informații pentru executarea returnării;
 • schimbul de cele mai bune practici pentru a se asigura că pachetele de sprijinire a reintegrării sunt consecvente și coerente în toate statele membre;
 • sprijinirea pe deplin a statelor membre de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, inclusiv prin instituirea, până în luna iunie, a unui mecanism în materie de zboruri comerciale pentru finanțarea returnărilor și intensificarea, până în octombrie, formării autorităților din țările terțe în materie de returnare;
 • depășirea dificultăților în materie de readmisie prin eforturi în vederea încheierii cât mai rapide a negocierilor privind acordurile cu Nigeria, Tunisia și Iordania și, respectiv, eforturi în ceea ce privește dialogul cu Marocul și cu Algeria;
 • utilizarea pârghiilor colective în mod coordonat și eficient prin abordări adaptate de cooperare cu țări terțe pentru gestionarea în comun a migrației și îmbunătățirea în continuare a cooperării în materie de returnare și readmisie.

Setul de recomandări către statele membre are în vedere:

 • îmbunătățirea coordonării între toate serviciile și autoritățile implicate în procesul de returnare din fiecare stat membru, până în iunie 2017;
 • eliminarea ineficiențelor prin scurtarea termenelor pentru recursuri, emiterea sistematică de decizii de returnare fără dată de expirare și combinarea deciziilor privind încetarea șederii legale cu emiterea unei decizii de returnare, pentru a se evita duplicarea activității;
 • prevenirea utilizării abuzive a sistemului prin recursul la proceduri accelerate de evaluare a cererilor de azil când se suspectează că acestea sunt introduse în scopul de a se întârzia executarea unei decizii de returnare;
 • prevenirea sustragerii prin deținerea persoanelor care au primit o decizie de returnare și care prezintă semne că nu o vor respecta;
 • creșterea eficacității procedurilor și deciziilor de returnare prin autorizarea plecării voluntare numai dacă este necesar și dacă a fost formulată o cerere în acest sens;
 • punerea în practică, până la 1 iunie 2017, a unor programe operaționale de returnare voluntară asistată și asigurarea diseminării corespunzătoare a informațiilor privind returnarea voluntară, returnarea voluntară asistată și programele de reintegrare.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)

Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Nabila MASSRALI (+ 32 2 296 92 18)

Esther OSORIO (+32 2 296 20 76)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

1. Comunicat de presă integral referitor la punerea în aplicare a măsurilor de solidaritate în temeiul Agendei privind migrația

Întrebări și răspunsuri: Comisia cheamă statele membre să facă eforturi reînnoite pentru punerea în aplicare a măsurilor de solidaritate în temeiul Agendei europene privind migrația

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Politica UE materie de migrație și azil: Pași mici, rezultate importante

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Agenda europeană privind migrația – situația actuală

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Bugetul UE pentru criza refugiaților și îmbunătățirea gestionării migrației

Al zecelea raport privind transferul și relocarea

Comunicare: Al zecelea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Transferuri din Italia și din Grecia

Anexa 4: Situația privind relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Transferul și relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților: asistența financiară acordată de UE Greciei

Agenda europeană privind migrația

 Al cincilea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a declarației UE-Turcia

Comunicare: Al cincilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a declarației UE-Turcia

Progrese în punerea în aplicare a Planului comun de acțiune

Primul raport anual privind Instrumentul de asistență pentru refugiații din Turcia.

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Instrumentul pentru refugiații din Turcia

Punerea în aplicare operațională a Acordului UE-Turcia: Angajamentele statelor membre și desfășurările de personal pentru operațiunile Frontex și EASO - returnări și relocări

Declarația UE-Turcia din 18 martie

Planul de acțiune UE-Turcia din 15 octombrie, activat la 29 noiembrie

Numirea coordonatorului UE

Al doilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaționalizarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Comunicare: Al doilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaționalizarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Securizarea frontierelor externe ale Europei: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

 

2. Comunicat de presă integral privind ruta central-mediteraneană

Al treilea raport privind progresele înregistrate în legătură cu cadrul de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația

Anexă

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Cadrul de parteneriat privind migrația

Fișă informativă: Mali

Senegal

Etiopia

Niger

Nigeria

Relațiile UE-Libia

Fișă informativă: Fondul fiduciar al UE pentru Africa

 

3. Comunicat de presă integral privind noua politică de returnare

Întrebări și răspunsuri: Situația actuală în ceea ce privește returnarea și readmisia

Recomandare: Eficientizarea returnărilor

Comunicare: Planul de acțiune privind returnarea

Anexă la Planul de acțiune privind returnarea

Comunicat de presă: Comisia solicită reînnoirea eforturilor de punere în aplicare a măsurilor de solidaritate din cadrul Agendei europene privind migrația