Reprezentanţa în România

Planul UE pentru dezvoltare durabilă

/romania/file/sdilogobluejpg_rosdi_logo_blue.jpg

Comisia Europeană a prezentat, în 22 noiembrie, noua sa abordare strategică pentru realizarea dezvoltării durabile în Europa și în întreaga lume. Documentul prevede stabilirea următorilor pași pentru un viitor durabil al Europei, în baza celor zece priorități ale Comisiei: un nou consens european privind dezvoltarea statelor membre și un nou parteneriat cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP), după expirarea Acordului de parteneriat de la Cotonou, în 2020.

22/11/2016

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a construi, în beneficiul tuturor, un viitor pentru copii și pentru planeta noastră, transformăm obiectivele de dezvoltare durabilă și sustenabilitate într-un principiu călăuzitor pentru întreaga noastră activitate. Punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU este un angajament comun și este nevoie de contribuția și de cooperarea tuturor, inclusiv a statelor membre și a societății civile în ansamblul ei.”

Principalele elemente din noua abordare strategică a Comisiei sunt:

 • Un nou consens european privind dezvoltarea statelor membre;
 • integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei;
 • lansarea reflecției privind dezvoltarea viziunii europene pe termen lung și focalizarea politicilor sectoriale după 2020;
 • adaptarea politicilor existente, cât și a celor noi, în jurul celor cei trei piloni ai dezvoltării durabile: social, de mediu și economic;
 • lansarea unei platforme deschise pentru monitorizarea și împărtășirea celor mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele;
 • Începând din 2017, raportarea periodică a progreselor înregistrate de UE în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030.

Un nou consens european privind dezvoltarea

 • O schimbare de paradigmă în domeniul cooperării pentru dezvoltare în contextul Agendei 2030, drept răspuns la provocările mai complexe și interconectate cu care se confruntă lumea în prezent;
 • O viziune comună și un cadru de acțiune pentru toate instituțiile europene și toate statele membre, cu un accent special pe egalitatea de șanse între femei și bărbați, tineret, energie din surse durabile și politicile climatice, investiții, migrație și mobilitate;
 • Creșterea credibilității, eficacității și impactului politicii de dezvoltare a UE pe baza unei analize comune, a unor strategii comune, a programării comune și a unei raportări îmbunătățite;
 • Noul Consens ar trebui să reprezinte cadrul pentru toate activitățile UE și ale statelor membre în domeniul politicii de dezvoltare.

Către un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific după 2020

 • Un nou parteneriat ar trebui să contribuie la construirea, la frontierele noastre și dincolo de acestea, a unor state și societăți pașnice, stabile, bine guvernate, prospere și reziliente, precum și la atingerea obiectivului nostru legat de o ordine multilaterală bazată pe norme care să răspundă provocărilor globale;
 • Obiectivul vizat este convenirea unui acord-cadru cu țările partenere ACP care să se articuleze cu parteneriatele regionale specifice cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific, care să abordeze atât oportunitățile de care beneficiază acestea, cât și provocările regionale specifice cu care se confruntă.

Context

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internațională în septembrie 2015, reprezintă un nou proiect ambițios care răspunde tendințelor și provocărilor globale. În centrul Agendei 2030 se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și țintele aferente, care se desfășoară până în 2030. Pentru prima dată, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt universal aplicabile tuturor țărilor, iar UE se angajează să fie lider în punerea în aplicare a acestora.

Începând din 2000, Acordul de parteneriat de la Cotonou a fost cadrul relațiilor UE cu 78 de țări din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP). Relațiile se concentrează pe eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și integrarea treptată a țărilor ACP în economia mondială. Aceste relații urmăresc să intensifice pacea și securitatea și să consolideze mediul politic democratic. Acordul este reexaminat la fiecare cinci ani, iar propunerea adoptată astăzi este un pas înainte în pregătirea negocierilor pentru un nou parteneriat în perioada post-2020.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

MEMO / 16/3886: Pașii următori pentru un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru dezvoltare durabilă: Întrebări și răspunsuri

MEMO/16/3885: Către un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific după 2020

MEMO/16/3884: Propunere pentru un nou Consens european privind dezvoltarea

Comunicare referitoare la pașii de urmat pentru un viitor durabil al Europei

Comunicare privind un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Caraibe și Pacific (ACP)

Comunicare referitoare la un nou consens european privind dezvoltarea

Document de lucru privind acțiunea europeană pentru durabilitate

Document de lucru privind un parteneriat reînnoit cu țările ACP (evaluarea impactului)

Raport de sinteză al consultării publice privind un parteneriat reînnoit cu țările ACP

Document de lucru referitor la  Consensul european privind dezvoltarea (Evaluarea Consensului din 2005)

Sinopsisul documentului de lucru: Raport privind consultarea cu privire la noul Consensul european de dezvoltare

Raportul Eurostat privind durabilitatea

Punerea în aplicare a obiectivelor UE de dezvoltare durabilă (SDG)

 

Persoane de contact pentru presă:

Nabila MASSRALI (+ 32 2 296 92 18)

Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)

Christina WUNDER (+32 2 299 22 56)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email