Reprezentanţa în România

Măsurile bugetar-fiscale stimulează creșterea economică a României la un vârf post-criză

/romania/file/image1jpg_roimage1.jpg

previziunile economice europene pentru România

Potrivit celei mai recente prognoze economice, publicate de Comisia Europeană miercuri, 9 noiembrie, în România creșterea PIB-ului real este printre cele mai rapide din Europa și se preconizează că va rămâne astfel în orizontul de monitorizare. Valul de creștere este favorizat de  creșterea consumului ca rezultat al reducerii TVA, măririi salariilor și ratelor scăzute ale dobânzilor. Se previzionează totodată creșterea inflației pe măsură ce PIB-ul real îl depășește pe cel potențial, iar efectul reducerilor precedente de taxe se estompează. Totodată deficitul de cont curent se așteaptă să se dubleze anul acesta comparativ cu 2015. Estimările arată că deficitul bugetar se va mări considerabil, ca urmare a scăderii taxelor și creșterilor salariale în sectorul public.

11/11/2016

Aceste dezvoltări la nivel național vin într-un context european de creștere economică moderată, acompaniată de  eforturi de reducere a deficitelor bugetare. Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi, a declarat: „În 2017, creșterea economică din Europa va avea de înfruntat provocări și mai mari decât cele care se prefigurau în primăvara acestui an. Creșterea ritmului de creare a locurilor de muncă, stimulată de reformele recente din multe țări, reducerea deficitelor publice din zona euro, relansarea investițiilor și un comerț în intra-comunitar mult mai dinamic sunt în mod particular îmbucurătoare. În aceste vremuri nesigure și instabile, trebuie să facem tot ce putem pentru a menține și consolida redresarea economică și pentru a ne asigura că toate segmentele societății profită de beneficiile acesteia.”

Pe ansamblul Uniunii Europene se estimează că ritmul creșterii economice va rămâne moderat. Consumul privat ar urma să rămână principalul motor al creșterii până în 2018, susținut de o rată pozitivă de ocupare a forței de muncă și salarii pe trend ascendent. Costurile îndatorării rămân favorabile creșterii economice, în contextul unei orientări flexibile a politicii monetare. Deficitul bugetar agregat al zonei euro va continua să scadă, orientarea bugetară va rămâne nerestrictivă, nivelul investițiilor va continua să crească.

Perspectivele de creștere sunt însă limitate de incertitudinile politice, de creșterea economică lentă în țările din afara UE și de încetinirea comerțului mondial. Există încă riscul ca performanțele slabe ale economiei din ultimii ani să frâneze creșterea economică, iar persistența unei conjuncturi economice slăbite indică posibilitatea unei creșteri economice mai rapide fără presiuni inflaționiste nejustificate. În plus, în anii următori, economia europeană nu va mai putea să se bazeze pe sprijinul excepțional de care a beneficiat datorită unor factori externi, precum scăderea prețului petrolului și deprecierea valutelor.

Context

Previziunile se bazează pe o serie de ipoteze referitoare la elemente externe, cum ar fi cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile produselor de bază, elaborate la data de 24 octombrie 2016. Cifrele utilizate reflectă așteptările pieței, determinate pornind de la cea a instrumentelor derivate, la momentul realizării previziunilor. Toate celelalte date integrate, inclusiv ipotezele privind politicile guvernamentale, sunt cele disponibile până la data de 31 octombrie 2016, inclusiv.

Previziunile includ numai politicile anunțate în mod credibil și suficient de detaliate. Proiecțiile sunt calculate pornind de la ipoteza că acestea rămân neschimbate.

 

Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3611_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Pierre MOSCOVICI, responsabil pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I128761

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I128762

Previziunile economice de toamnă – Pagină și #ecforecast (document disponibil doar în limba engleză)

Explicații referitoare la previziunile economice europene

Fișa de țară pentru România: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_autumn/ro_en.pdf

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @Pierremoscovici

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin