Reprezentanţa în România

Noi oportunități prin Corpul european de solidaritate

/romania/file/fbcovercorpuleuropeandesolidaritatejpg_rofb_cover_corpul_european_de_solidaritate.jpg

Începând cu data de 7 decembrie 2016, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani se pot înscrie în Corpul european de solidaritate, o nouă structură prin care pot ei aduce o contribuție importantă în societate, în întreaga UE. Astfel, ei vor dobândi experiență și competențe valoroase la începutul carierei. Cei interesați de această oportunitate, sunt încurajați să se înscrie aici.

15/12/2016

Președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a declarat: „Corpul european de solidaritate va crea oportunități pentru tinerii dornici să ofere un sprijin util societății și să dea dovadă de solidaritate, aspecte de care lumea și Uniunea noastră au nevoie tot mai mult. Pentru mine, aceasta a fost întotdeauna însăși esența Uniunii Europene. Nu tratatele sau interesele industriale ori economice ne unesc, ci valorile noastre. Iar cei care lucrează ca voluntari dau viață valorilor europene în fiecare zi.”

Cu un buget inițial de 102 milioane de euro, Corpul european de solidaritate a fost conceput în așa fel încât să nu interfereze cu celelalte programe de voluntariat naționale sau europene, ci să completeze gama de activități puse la dispoziția tinerilor interesați în dezvoltarea de noi competențe sau găsirea unui loc de muncă. De la data lansării (7 decembrie), s-au înscris în Corp peste 10.000 de tineri. Obiectivul este ca, până la sfârșitul anului 2020, acesta să ajungă să numere 100.000 de tineri.

Odată cu lansarea noului Corp european de solidaritate, participanții vor avea posibilitatea de a fi voluntari într-un proiect european, să urmeze unele stagii de pregătire ori ucenicie sau să-și găsească un loc de muncă pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, în domenii precum educația, sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru distribuirea de alimente, construirea de adăposturi, primirea, sprijinirea și integrarea migranților și a refugiaților, protecția mediului sau prevenirea catastrofelor naturale.

Tinerii care se înscriu în Corpul european de solidaritate vor trebui să adere la declarația de misiune și la principiile Corpului european de solidaritate. Fiecare organizație participantă trebuie să adere la Carta Corpului european de solidaritate, în care se prevăd drepturile și obligațiile acestora în toate etapele activității de solidaritate.

Odată cu lansarea înscrierilor în Corpul european de solidaritate, Comisia a anunțat și alte măsuri dedicate tinerilor, și anume:

-  suplimentarea finanțării acordate Garanției pentru Tineret cu 2 miliarde de euro;

- lansarea unei noi activități specifice (ErasmusPro) în programul Erasmus+, pentru a sprijini derularea de stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate

- elaborarea unei propuneri privind un cadru de calitate pentru stagiile de ucenicie, în care vor fi stabilite principiile-cheie ale elaborării și furnizării de programe de ucenicie la toate nivelurile;

- lansarea, în 2017, a unui serviciu de asistență care să vină în întâmpinarea cererii de stagii de ucenicie, sprijinind țările care vor să introducă sau să își reformeze sistemele în domeniu;

- prezentarea unei serii de acțiuni destinate statelor membre, pentru asigurarea unei educații de calitate tuturor tinerilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințele și competențele ce le permit integrarea pe deplin în societate.

Context

În discursul său privind starea Uniuni, din 2016, președintele Comisiei Europene, dl Juncker, și-a anunțat intenția de a intensifica eforturile de sprijinire a tinerilor. Președintele Juncker a anunțat, în special, crearea Corpului european de solidaritate, ca parte a unei agende mai vaste de acțiuni orientate spre integrarea tinerilor în societate, subliniind: „Nu pot accepta și nu voi accepta niciodată ca Europa să fie și să rămână continentul șomajului în rândul tinerilor.Nu pot accepta și nu voi accepta niciodată ca o generație de tineri, cea a „Mileniului”, „Generația Y”, să fie, pentru prima dată în ultimii 70 de ani, prima generație mai săracă decât cea a părinților lor.[…] Vom continua să punem în aplicare Garanția UE pentru tineret în întreaga Europă, îmbunătățind competențele europenilor și oferind sprijin regiunilor și tinerilor care au cea mai mare nevoie de acesta.”

Pagini utile:

Comunicat de presă integral

MEMO/16/4166: Întrebări și răspunsuri privind inițiativa Investind în tinerii Europei

MEMO/16/4168: Întrebări și răspunsuri referitoare la Corpul european de solidaritate

Pagina web dedicată Corpului european de solidaritate

Fotografii generice Serviciul European de Voluntariat

Communicare: 'Investind în tineretul european'  

Communicare: 'Îmbunătățirea și modernizarea educației'  

Communicare: 'Un corp european de solidaritate'  

Discursul președintelui Juncker referitor la Starea Uniunii

 

Persoane de contact pentru presă:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email