Reprezentanţa în România

Regulamentul privind noile alimente a intrat în vigoare

/romania/file/alimentenoiuewebjpg_roalimente_noi_ue_web.jpg

alimente_noi_ue
© Comisia Europeană

Regulamentul privind noile alimentele, adoptat în 2015, este aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018. Acesta aduce îmbunătățiri și modificări semnificative procedurii de autorizare a noilor produse alimentare și include o definiție extinsă pentru noile alimente, care să țină seama de progresele tehnologice și de inovare din sectorul alimentar, un sistem centralizat de autorizare la nivelul UE a acestor alimente și a celor tradiționale din țări terțe, o listă a tuturor noilor alimente autorizate în UE și prevederi de protecție a datelor pentru solicitanți. 

03/01/2018

Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară Vytenis Andriukaitis a salutat intrarea în vigoare a noului regulament: "Aceste schimbări vor simplifica procesul de autorizare și introducere a noilor alimente pe piața europeană, acesta devenind mai rapid și mai favorabil solicitanților, asigurând în același timp siguranța alimentară. Sperăm că acest lucru va contribui la creșterea varietății alimentelor tradiționale și inovatoare, sănătoase și nutritive deja prezente pe piața UE."

Înainte de a fi autorizate, trebuie dovedit științific că aceste noi alimente sunt sigure pentru consum din punct de vedere al sănătății publice. Procesul de autorizare stabilește condițiile de utilizare a acestora, luarea lor în considerare ca alimente și cerințele de etichetare.

 

Persoane de contact pentru presă:

Anca Păduraru - tel .: +32 229 91269

Aikaterini Apostola - tel .: +32 229 87624

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Informații despre conceptul de noi alimente

Norme privind noile alimente