Reprezentanţa în România

Rezervare sală la Spațiul Public European

Pentru a organiza un eveniment la Spațiul Public European, vă rugăm să completați cu acuratețe formularul de mai jos, acesta constituind o cerere oficială de organizare a unei astfel de manifestări.

Formularul trebuie tipărit, semnat, ștampilat, scanat și expediat la adresa: contact@spatiuleuropa.eu. Se acceptă trimiterea unei variante editabile (.docx) a documentului, urmând ca varianta tipărită, semnată și ștampilată să fie predată în ziua evenimentului.

Cererea dvs. va fi apoi înaintată, spre analiză, Reprezentanței Comisiei Europene în România și Biroului de Informare al Parlamentului European în România, urmând să primiți un răspuns în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

Formularul care trebuie completat este disponibil aici. Vă rugăm să consultați, în prealabil, regulile privind organizarea unui eveniment la Spațiul Public European.