Reprezentanţa în România

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE REALIZARE A UNUI LOGO PENTRU MARCAREA A 10 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1. CONCURSUL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop realizarea unui logo pentru marcarea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană (denumit în continuare şi „Concursul”).

1.2. Organizatorul concursului este Reprezentanţa Comisiei Europene în România, cu sediul în str. Vasile Lascăr nr. 31, Bucureşti, (denumit în continuare „Organizatorul” sau “RCE”), instituţie publică europeană care reprezintă Comisia Europeană în România.

1.3. Concursul se va organiza şi derula prin intermediul şi cu sprijinul DC Communication S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 196 A, Sector 5, număr de ordine în registrul comerţului    J40/1182/1995, cod unic de înregistrare RO7011775, cont IBAN RO45 BRDE410SV77494154100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare, sucursala Academiei, (denumit în continuare „Împuternicitul” sau “DC Communication”) care va acţiona în numele şi/sau pe seama Organizatorului în acest sens.

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare şi “Regulamentul”). Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv aşa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate şi oricare dintre regulile Concursului, şi care sunt obligatorii în mod necondiţionat pentru toţi participanţii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe website-ul: http://ec.europa.eu/romania  şi/sau pe pagina de facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania (“pagina de Facebook a Organizatorului”), precum şi prin orice alte modalităţi impuse conform legislaţiei aplicabile în România.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (denumite împreună în cadrul prezentului regulament “Participanţii” şi fiecare dintre aceştia “Participantul”):

a) au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii în concurs;

b) nu sunt salariaţi şi/sau colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai Organizatorului şi/sau ai Împuternicitului sau soţi/ soţii sau rude de gradul întâi ale acestora;

c) deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiului dacă vreunul din Participanţii respectivi a câştigat Premiul;

d) s-au înscris la Concurs prin completarea în mod corespunzător cu date complete şi corecte a Formularului de Înscriere (“Formularul de Inscriere”) şi trimiterea unui email, la  adresa de email concurs@spatiuleuropa.eu, care să aiba atașate, inclusiv sub forma unei arhive, Formularul de Inscriere si un fisier (“Fisierul”) în care să se regăsească reproducerea unui logo (denumit in continuare “Logo-ul” sau “Materialul”) care sa respecte cerințele din prezentul Regulament.

3.2. Înscriererea şi participarea la concurs sunt gratuite.

4. ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA CONCURS; CONDIŢII SI SPECIFICATII PRIVIND LOGO-UL 

4.1. Un Participant poate participa la Concurs cu un singur Logo care să marcheze și să exprime grafic momentul aniversar a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană (“Tema Concursului”)."

4.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, în vederea participării la Concurs, Participanţii trebuie să se înscrie prin completarea Formularului de Înscriere şi trimiterea unui email, la  adresa de email concurs@spatiuleuropa.eu, care să aiba atașate, inclusiv sub forma unei arhive, Formularul de Inscriere si un fișier în care să se regasească reproducerea Logo-ului. Formularul de înscriere se va găsi pe site-ul http://ec.europa.eu/romania  şi va putea fi descărcat de pe acest site în vederea completării, semnarii şi trimiterii. Participanţii nu au dreptul să modifice Formularul de Înscriere, ci doar să îl completeze în totalitate şi mod corespunzător cu datele menţionate în Formularul de Înscriere.

4.3. Logo-ul trebuie să aparţină Participantului care îl trimite, să fie realizat în totalitate de acesta şi acesta să fie autorul exclusiv al Logo-ului.

4.4. Logo-ul va consta în principal într-un simbol, siglă formată dintr-un ansamblu de semne grafice.

4.5. Persoana care are datele din Formularul de Inscriere completate la secțiunea Participant trebuie să fie una și aceeași persoană cu persoana care este autorul Logo-ului.

4.6. Logo-urile, precum şi orice materiale de follow-up şi/sau postări şi/sau statusuri pe conturile de Facebook şi Twitter ale RCE, ale Participanților, indiferent de natura acestora, trebuie să:

 • NU contina injurii;
 • NU contina sau sa sugereze orice forma de violenta sau sa contina orice scene în care se produce sau se sugereaza durere cuiva, scene de violenta sexuala sau de cruzime;
 • NU prezinte sau sa sugereze încalcari ale reglementarilor legale in vigoare sau orice modalitati prin care aceasta ar putea fi incalcate;
 • NU prezinte sau sa sugereze consum de droguri si/sau alcool si/sau tigari si/sau a altor substante interzise conform reglementarilor legale in vigoare;
 • NU promoveze sau sa sugereze rasismul si/sau discriminarea de orice fel;
 • NU aiba caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 • NU poata aduce prejudicii vreunei persoane;
 • NU contina drepturi ale unor terte parti;
 • NU contina publicitate sau materiale promotionale ale unor terte parti;
 • NU contina marci ale unor terte parti;
 • NU contina materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe.

4.7. Un Participant poate participa la Concurs cu un singur Logo.

4.8. Formularul de Inscriere trebuie să conțină obligatoriu semnătura Participantului.

4.9. Fisierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului se va trimite într-unul din următoarele formate: “.JPG” sau “.PNG” sau “.PDF”

4.10. Fișierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului va conține reproducerea Logo-ului atât în culori (logo-ul propus) cât și în varianta alb-negru. Pentru evitarea oricarui dubiu, fișierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului va conține  doua versiuni ale Logo-ului: versiunea Logo-ului in culori și versiunea Logo-ului alb-negru. Fiecare versiune va avea minimum 500 x 500 pixeli.

4.11. Fișierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului va avea maximum 8 MB.

4.12. Fișierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului va fi denumit cu numele și prenumele Participantului care il trimite (adica va fi de forma “NumePrenume.jpg” sau ”NumePrenume.png” sau ”NumePrenume.pdf”)

 4.13. In cadrul Fișierului în care se va regăsi reproducerea Logo-ului nu se va regăsi numele și/sau prenumele Participantului. De asemenea, în cadrul Fișierului în care se va regăsi reproducerea Logo-ului nu se vor regăsi alte informații în afara reproducerii Logo-ului în cele doua versiuni mai sus menționate.

4.14. Logo-ul trebuie să răspundă Temei Concursului.

4.15. Logo-ul trebuie să îndeplinească şi orice alte condiţii menţionate în prezentul Regulament.

5. CALENDARUL CONCURSULUI

5.1. Inscrierea la concurs se poate face DOAR in perioada 18 noiembrie 2016, ora 00:00 - 5 decembrie 2016, ora 23:00.

5.2. Prima etapă de punctare: 6 decembrie 2016 - 8 decembrie 2016.

5.3. A doua etapă de punctare: 9 decembrie 2016 - 18 decembrie 2016, ora 23:00.

5.4. Anunțarea Câștigătorului : 19 decembrie 2016.

6. ETAPE; JURIUL; CRITERIILE DE JURIZARE 

6.1. Concursul va avea două etape de punctare a Logo-urilor:

I. Prima etapă (“prima etapa de punctare”) în care  Logo-urile vor fi punctate de un juriu care va fi format din persoane desemnate de Împuternicit (denumit în cadrul prezentului “Juriul desemnat de Împuternicit”).

Vor fi punctate numai Logo-urile care corespund condiţiilor menţionate in prezentul regulament.

Juriul desemnat de Împuternicit va puncta Logo-urile pe baza Criteriilor de Jurizare pentru prima etapa (“Criteriile de Jurizare pentru prima etapă”) care vor fi următoarele:

 1. Relevanța pentru Tema Concursului;
 2. Atractivitate;
 3. Originalitate;
 4. Funcţionalitate (vizibilitate și lizibilitate);
 5. Adaptabilitate (pentru diferite medii și diferite produse);

Se vor acorda punctaje de la 1 la 20 pentru fiecare dintre Criteriile de Jurizare pentru prima etapa şi se vor aduna toate punctajele, Logo-urile Participantilor care au obtinut primele 10 punctaje (“Logo-urile calificate pentru a doua etapa de punctare”) urmând sa treacă în a doua etapă de punctare. Punctajul maxim care poate fi obținut de un Logo în prima etapă de punctare este de 100 de puncte.

II. A doua etapă (“a doua etapă de punctare”) va avea la rândul ei două etape și anume: 1) etapa de punctare de un juriu care va fi format din persoane desemnate de Organizator (denumit in cadrul prezentului “Juriul desemnat de Organizator”)- (etapă care va fi denumită în cadrul prezentului Regulament “Etapa punctării de către Juriul desemnat de Organizator”); si 2) Etapa de punctare pe Facebook  (etapă care va fi denumită în cadrul prezentului Regulament “Etapa punctării pe Facebook  ”)

Etapa punctării de către Juriul desemnat de Organizator

In această etapă Juriul desemnat de Organizator va puncta Logo-urile calificate pentru a două etapă de punctare, pe baza Criteriilor de Jurizare pentru Etapa punctării de catre Juriul desemnat de Organizator

 (“Criteriile de Jurizare pentru Etapa punctării de catre Juriul desemnat de Organizator”) care vor fi următoarele:

 1. Relevanța pentru Tema Concursului;
 2. Atractivitate;
 3. Originalitate;

Se vor acorda punctaje de la 1 la 25 pentru fiecare dintre Criteriile de Jurizare pentru Etapa punctării de către Juriul desemnat de Organizator şi se vor aduna toate punctajele, punctajul maxim care poate fi obținut de un Logo în Etapa punctării de către Juriul desemnat de Organizator urmând să fie 75 de puncte.

Etapa punctării pe Facebook 

Logo-urile calificate pentru a doua etapă de punctare vor fi postate pe pagina de Facebook a Organizatorului, urmând ca Logo-urile să fie punctate pe baza reacțiilor exprimate de public pe pagina de Facebook a Organizatorului pentru fiecare Logo în parte.

Pentru punctare vor fi luate în calcul următoarele reacții: like, love, haha și wow. Reacțiile sad și angry NU vor fi luate în calcul pentru punctare sau pentru alt scop.

Pentru Logo-ul care a primit cel mai mare număr de reacții se va acorda punctajul maxim de 25 de puncte iar pentru pentru celelalte Logo-uri punctajul se va calcula dupa algoritmul: Nota (n) = (Număr reacții / Numărul cel mai mare reacții) x 25. Punctajul final obținut “n” va fi între 0 – 25 puncte.

De exemplu, pentru cel mai mare număr de reacții - 100 reactii - vor fi acordate 25 de puncte. Pentru un Logo care a primit 48 de reacții, nota obținută va fi: n = (48/100) x 25 = 0,48 x 25 = 12 puncte.

Punctajul maxim care poate fi obtinut de un Logo în Etapa punctării pe Facebook este de 25 de puncte.

6.2. Punctajele din Etapa punctării de către Juriul desemnat de Organizator se vor aduna cu punctajele din Etapa punctării pe Facebook, punctajele astfel obținute urmând să fie luate în considerare pentru desemnarea câștigătorului. Punctajul maxim care poate fi obținut de un Logo în a doua etapă de punctare este de 100 de puncte.

7. PREMIUL

7.1. În cadrul Concursului se va acorda un singur premiu (denumit în cuprinsul prezentului Regulament “Premiul”).

7.2. Premiul Concursului constă într-o tabletă grafică.

7.3. Valoarea estimativă a Premiului este de 1350 lei.

7.4. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiul.

8. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIULUI

8.1. Participantul al cărui Logo a obtinut cel mai mare punctaj va putea sa fie desemnat Câștigător de catre Juriu (denumit în continuare „Câştigătorul”).

8.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, Juriul poate desemna sau nu un Câştigător, fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens.

8.3. În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda Premiul Câştigatorului desemnat iniţial sau ulterior, Juriul va putea desemna Câștigător pe Participantul al cărui Logo a obținut următorul cel mai mare punctaj după Câştigătorul desemnat anterior.

8.4. Câştigătorul va fi anunţat despre câştigarea Premiului prin telefon şi/sau SMS şi/sau prin email, conform datelor completate în Formularul de Înscriere.

8.5. Organizatorul va putea face publice numele şi prenumele Câştigătorului şi Premiul acordat pe orice canale de comunicare. Fără a afecta valabilitatea canalelor de comunicate anterior menţionate, numele şi prenumele Câştigătorului vor putea fi făcute publice prin publicarea pe contul de Facebook al Organizatorului.

8.6. Acordarea şi înmânarea Premiului se vor face în baza unui act de identitate valabil prezentat de Participantul Câștigător și sub conditia semnării de către acesta a documentelor aferente acordării și/sau înmânării Premiului, în caz contrar Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul Participantului Câștigător care nu respectă această obligație, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere privind acordarea Premiului in acest caz.

8.7. Câştigătorul are obligaţia să se prezinte în vederea identificării, acordării şi înmânării Premiului, în termenul şi la adresa indicate de Organizator si sa semneze documentele aferente acordarii si/sau inmanarii Premiului, în caz contrar Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorului care nu respectă aceste obligaţii, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere privind acordarea Premiului in acest caz.

8.8. De asemenea, Câştigătorul trebuie să urmeze procedura indicată de Organizator pentru acordarea şi înmânarea Premiului.

8.9. După desemnarea și anunțarea Câștigătorului, acesta va pune la dispoziția Organizatorului în termen de 24 de ore documentul editabil conținând Logo-ul, în format .ai sau .eps., dar nu mai tarziu de data acordarii si inmanarii Premiului.

9. CESIUNEA DREPTURILOR CU PRIVIRE LA LOGO-UL PARTICIPANTULUI CASTIGATOR

9.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declara si confirma că in momentul in care va fi declarat Castigator cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiţionat şi perpetuu, toate drepturile patrimoniale şi beneficiile cu privire la Logo (denumite în cadrul prezentului Regulament ”drepturile cu privire la Logo”) – indiferent daca sunt prezente sau viitoare – in limita maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, iar Organizatorul are dreptul sa le foloseasca si sa le exploateze dupa cum considera cuvenit, in conformitate cu nevoile sale, in lumea intreaga. Pentru evitarea oricarui dubiu se convine faptul ca cesiunea are caracter exclusiv, nu este limitata teritorial (este nelimitata teritorial), este realizata pe o durata nedeterminata si nelimitata, este definitiva si integrala.

9.1. Fara a afecta generalitatea celor mentionate in prezentul Regulament sau alte drepturi ale Organizatorului/Imputernicitului, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declara si confirma că: i) este si va fi singurul autor al Logo-ului, ca acesta va fi realizat in mod individual si exclusiv de catre Participant, in mod nemijlocit si direct; ii) Logo-ul va fi o opera originala si nu va incalca in vreun fel drepturile vreunei terte parti; iii) va deţine în mod legal toate drepturile cu privire la Logo şi le va putea ceda în condiţiile mentionate in prezentul Regulament; iv) nu a postat si/sau publicat in orice mediu (online sau offline) si/sau prezentat vreunei terte si nu va posta si/sau publica in orice mediu (online sau offline) si/sau prezenta vreunei terte parti, Logo-ul trimis in Concurs inainte de desemnarea Participantului Castigator; v) va efectua la cererea rezonabila a Organizatorului/Imputernicitului orice modificari cu privire la Logo; vi) in ceea ce priveste Logo-ul Participantului care a fost desemnat Castigator, Organizatorul va avea dreptul exclusiv de a decide liber de cine, cum şi când va folosi si/sau valorifica drepturile cu privire la Logo, dreptul exclusiv (cu exceptia celor mentionate in mod contrar in reglementarile legale in vigoare) de a transforma si/sau modifica Logo-ul precum si orice parti ale acestuia precum si de a crea opere derivate in conformitate cu nevoile sale si de a le folosi in conformitate cu nevoile sale, dreptul exclusiv de a decide denumirea oricareia dintre acestea sub care va fi adusa la cunostinta publica, dreptul exclusiv de a stabili modul de prezentare a Logo-ului in cadrul altor creatii, remuneratia incluzand toate aceste drepturi. Pentru evitarea oricarui dubiu Logo-ul Participantului care a fost desemnat Castigator va putea fi folosit de orice persoana si/sau autoritate si/sau institutie, inclusiv in cadrul unei campanii, si pentru marcarea a 10 ani de de la aderarea României în Uniunea Europeană.

9.3. Remunerația brută (denumită în continuare “Remunerația”) care va fi platită Participantului Câștigător de către Organizator/Imputernicit pentru cesiunea drepturilor cu privire la Logo va fi egală cu contravaloarea în lei a sumei de 700 euro, la cursul de schimb euro/leu al BNR din data plății. Remunerația va fi platita catre Participantul Castigator dupa  retinerea din aceasta a  taxelor, impozitelor si contributiilor care trebuie retinute la sursa conform reglementarilor legale in vigoare. Participantul Câștigător optează pentru stabilirea impozitului ca impozit final. Astfel Organizatorul/Imputernicitul va reţine la sursă la momentul plăţii Remuneratiei catre Participantul Câștigător cota de impozit din remuneratia bruta care va trebui retinuta conform reglementarilor legale in vigoare aplicabile la acel moment, impozitul astfel reţinut urmand sa se vireze de catre Organizator/Imputernicit la bugetul de stat conform reglementarilor legale in vigoare. În afara Remuneraţiei, Participantul Câștigător nu va avea nicio altă pretenţie financiară faţă de Organizator/Imputernicit.

9.4. In vederea formalizarii cesiunii drepturilor cu privire la Logo, Câştigătorul are obligaţia ca odata cu  acordarea şi înmânarea Premiului, sa semneze pentru cesiunea drepturilor cu privire la Logo, în caz contrar Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorului care nu respectă aceasta obligaţie, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere privind acordarea Premiului in acest caz. La acelasi moment, Participantul Câştigător este obligat să prezinte un document emis de bancă (de ex. extras de cont, adresă, etc.) din care să rezulte că este titularul contului in care se va face plata Remuneratiei şi datele necesare aferente plăţii.

10. DECLARAŢII ŞI GARANŢII 

10.1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător prezentul Regulament.

10.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (ca): (i) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia; (ii) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau Logo-uri nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

10.3. Prin înscrierea în Concurs fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca Logo-urile să poată fi postate de Organizator şi/sau Împuternicit pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul şi contul de facebook al Organizatorului şi/sau Împuternicitului, dar şi pe alte site-uri, inclusiv după încheierea Concursului, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

10.4. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat ca, în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, prestaţia realizată cu ocazia participării la Concurs, desemnării sale şi/sau a acordării Premiului, să poată fi înregistrată de Organizator/Împuternicit pe suport audio, suport foto, suport audiovizual şi/sau pe orice alt tip de suport, iar materialele astfel obţinute să fie folosite de Organizator conform necesităţilor acestuia. Astfel, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat cu faptul că, în cazul în care va fi desemnat drept Câştigător, numele şi prenumele şi/sau imaginea şi/sau vocea sa şi/sau orice prestaţie a sa cu ocazia desemnării şi/sau a acordării Premiului şi /sau orice înregistrare a sa şi/sau orice materiale şi/sau texte şi/sau postări şi/sau materiale de follow-up in legatura cu Concursul să poată fi făcute publice şi/sau folosite de Organizator/Împuternicit conform necesităţilor proprii, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/Împuternicitului.

10.5. Prin înscrierea în Concurs, fiecare participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că va respecta deciziile juriului, Organizatorului şi Împuternicitului în legătură cu Concursul şi, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, renunţă la orice drept de a contesta oricare din aceste decizii.

10.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că Logo-urile nu vor conţine drepturi ale unor terţe părţi.

10.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că este autorul exclusiv al Logo-ului trimis in Concurs  şi nu a cedat niciun drept, de nicio natură, în legătură cu acesta către vreo terţă parte şi nici nu va ceda vreun drept către vreo terţă parte, care ar putea duce la încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului sau ar putea afecta în vreun fel orice drept al Organizatorului şi/sau Împuternicitului.

11. RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI

11.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate de Logo-ul trimis in Concurs.

11.2. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să apere şi despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a  Regulamentului şi/sau din orice acţiuni şi/sau omisiuni în legătură cu Premiul.

11.3. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

11.4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  pentru înscrierea Participanţilor în Concurs în afara perioadei menţionate în Regulament, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

11.5. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt în niciun fel responsabili în cazul în care Câştigătorul nu poate fi contactat la numerele de telefon şi adresele de email indicate la înscrierea în concurs şi/sau în cazul în care Castigatorul nu urmează procedura necesară pentru acordarea şi înmânarea Premiului, în oricare din aceste cazuri Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorului, fără a fi obligat(i) să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru Câştigător.

11.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile şi/sau omisiunile Câştigătorului care duc în mod direct şi/sau indirect la neacordarea Premiului, Câştigătorul fiind în mod exclusiv răspunzător în aceste cazuri.

11.7. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru orice erori înregistrate in realizarea inscrierii in Concurs, incluzând fără limitare cazurile generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a Participanţilor.

11.8. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  în cazul în care terţe părţi deţin orice drepturi legate de orice Logo-uri şi/sau cazul în care orice Logo-uri încalcă orice drepturi şi/sau prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

11.9. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  în cazul în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.

11.10. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt obligaţi să poarte vreo corespondenţă cu Participanţii.

11.11. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  în cazul în care Participanţii nu iau la cunoştinţă (în timp util) de orice modificări aduse Regulamentului şi/sau Concursului.

12. DREPTURI 

Prin înscrierea în concurs, fiecare Participant confirmă că cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiţionat şi perpetuu, toate drepturile (denumite în cadrul prezentului Regulament “drepturile”), in limita maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, aferente folosirii de către Organizator şi/sau Împuternicit, pe orice canale de comunicare, a numelui şi prenumelui şi/sau imaginii şi/sau vocii şi/sau oricărei prestaţii şi/sau oricărei înregistrări şi/sau a oricăror texte şi/sau postări şi/sau materiale de follow-up in legatura cu Concursul si/sau reproduceri ale Logo-urilor pentru a promova Concursul şi/sau activităţile Comisiei Europene şi/sau pentru alte acţiuni de promovare conexe şi/sau pentru a le folosi în orice alt mod în conformitate cu prezentul Regulament, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului/ Împuternicitului.

13. DATE CU CARACTER PERSONAL

13.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise Organizatorului şi/sau Împuternicitului cu ocazia înscrierii în Concurs şi/sau cu ocazia identificării, validării, acordării şi înmânării Premiului şi/sau cu orice altă ocazie, în legătură cu Concursul şi/sau cu Premiul, să: (i) fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în legătură cu Regulamentul şi concursul, în vederea organizării şi derulării Concursului; (iii) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea promovării Concursului şi/sau a activităţilor Comisiei Europene şi/sau a altor acţiuni de promovare conexe ("reclamă, marketing şi publicitate"), pe orice canale de comunicare; iv) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea identificării, validării, achiziţionării, acordării şi înmânării Premiului; v) fie prelucrate de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare (ex. plata impozitului aferent Premiului); v) fie prelucrate în orice mod de Organizator şi/sau Împuternicit în vederea incheierii si executarii contractului de cesiune cu privire la cesiunea drepturilor cu privire la Logo.

13.2. Tuturor Participanţilor la acest Concurs le sunt respectate toate drepturile (ex. dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii trebuie să înainteze Organizatorului o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depună la sediul Organizatorului din Str. Vasile Lascăr 31, Bucureşti, cu excepţia cazului în care legea prevede în mod expres o altă procedură. La cererea scrisă a Participantului, datată şi semnată, expediată către Organizator, acesta din urmă se obligă să-i confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale şi/sau să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele ale căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.677/2001, în special ale datelor incomplete sau inexacte. Participantul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

13.3. Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

13.4. Numele şi prenumele Câştigătorului vor fi făcute publice.

13.5. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate toate datele solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va putea fi acordat către Câştigător, după caz.

13.6. Fiecare dintre Participanţi, la momentul înregistrării la Concurs, îşi va da în mod expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin semnarea unui document în care se va specifica că este de acord cu Regulamentul şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului.

14. CLAUZE DIVERSE

14.1. În cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau Logo-uri nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs.

14.2. În cazul în care oricare dintre Participanţii care ar putea fi desemnat Câştigător şi/sau Logo-ul acestuia nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător.

14.3. În cazul în care Câştigătorul şi/sau Logo-ul acestuia nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile şi/sau datele furnizate de Câştigător nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt diferite faţă de cele furnizate la momentul înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.

14.4. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Împuternicit (”canalele de comunicare”), încluzând fără limitare site-ul http://ec.europa.eu/romania  şi/sau pagina de Facebook www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania, bloguri partenere şi alte platforme online.

14.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiului.

14.6. Orice comunicare in legatura cu Concursul, incluzand fara limitare completarea oricaror fisiere si/sau formulare, se va face in limba româna.

15. TAXE ŞI IMPOZITE

În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul (direct sau prin Împuternicit) va calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade în sarcina Organizatorului (prin Împuternicit).

16. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ

16.1. Orice dispută dintre Organizator şi/sau Împuternicit şi oricare din Participanţi şi/sau Câştigător va fi rezolvată pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

16.2. Regulamentul va fi interpretat şi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul Regulament, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi.

17. INFORMAŢII

În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail concurs@spatiuleuropa.eu .

18. CLAUZE FINALE

18.1. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoară referinţă şi nu afectează în niciun fel interpretarea Regulamentului.

18.2. În cazul în care vreuna din prevederile prezentului Regulament este si/sau devine nula, ilegală, invalida sau inaplicabila, această nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului, care vor continua să rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum prevederea nula, nelegala, invalida sau inaplicabila nu a făcut parte din acest Regulament la data semnării lui.

18.3.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul şi/sau drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba Concursul integral sau parţial, fără să solicite acordul Participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia. Această precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, condiţiile de participare la Concurs, data de început şi data de sfârşit a înscrierilor; oricare dintre acestea urmează să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe http://ec.europa.eu/romania.