Reprezentanţa în România

Episodul 1: La 30 de ani de la primul student Erasmus

/romania/file/logoerasmusrorefacuteramsus30rologoep1jpg-0_rologo_erasmus_ro_refacut_eramsus_30_ro_logo_ep1.jpg

Europa sărbătorește anul acesta 30 de ani de Erasmus, cel mai cunoscut și mai mare program de schimb de studenți din lume. După primul an de la crearea sa (pe 9 ianuarie 1987), peste 3200 de studenți din 11 țări beneficiasera de schimburi de studii. Apariția filmului francez "L'Auberge espagnole", în 2002, în care eroul principal efectuează un an de studii în cadrul programului Erasmus, a generat un interes  enorm pentru acest program european: numărul celor înscriși s-a dublat.

Acum, de multiplele facilități Erasmus pot beneficia peste patru milioane de europeni din aproximativ 4.500 instituții de învățământ superior din toată Europa, din 33 de țări participante și 169 de țări partenere ale programului. Este vorba despre studenți, profesori, voluntari, tineri profesioniști care se pot înscrie pentru studii, stagii de practică, schimburi de experiență și voluntariat în străinătate.

Numele programului vine de la filosoful, teologul și umanistul Erasmus din Rotterdam (1465-1536), care a călătorit în mai multe țări europene pentru a studia: a început cu Paris (Universitatea Catolică din Leuven), a continuat cu Italia (Universitatea din Torino) și Regatul Unit, la Cambridge (Colegiul Queens). Erasmus și-a donat averea Universității din Basel, Elveția și este considerat precursorul granturilor de mobilitate.

În limba greacă ερασμιος (erasmios) înseamnă „iubit”.

Pentru generațiile de studenți europeni  care au beneficiat direct de acest program, Erasmus înseamnă o experiență nouă și frumoasă de viață în timp ce studiază într-o altă țară.

Programul Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) a fost propus de către Comisia Europeană în 1986, și a fost gândit inițial ca un test pentru schimburi de studenți.

Consiliul miniștrilor educației din statele membre nu a ajuns la un consens, iar propunerea a fost respinsă la începutul lui 1987. Câteva luni mai târziu însă, în vara lui ’87 UE adoptă programul, și de atunci acesta facilitează schimbul internațional de studenți la nivelul Uniunii Europene. Programul Erasmus se bazează pe “mobilitatea transnațională” o aplicare extrem de concretă și eficientă a unuia dintre drepturile principale garantate cetățenilor UE: libera circulația persoanelor. 

Cum a început și unde a ajuns Erasmus?

 Erasmus a fost încorporat în Programul Socrate I al Uniunii Europene în 1994, împreună cu alte inițiative. Din anul 2000 a apărut programul Socrate II, iar începând din perioada 2007 – 2013, locul acestuia este luat de programul de învățare pe tot parcursul vieții. Acesta la rândul său a avut ambiția de a veni cu programe de învățare și schimburi de experiență pentru orice vârstă, dar și de a dezvolta educația la nivelul întregii Uniuni.

/romania/file/graficerasmusjpg_rografic_erasmus.jpg

Procesul de la Bologna a adus la rândul său schimbări profunde: structura diplomă de licență-masterat-doctorat, și noi standarde și garanții în asigurarea calității. Aceste evoluții au oferit o și mai mare mobilitate studenților și profesorilor, și au consolidat o serie de programe.

Astfel, din 1991, orice diplomă universitară sau o diplomă de învățământ superior acordate într-o țară membră, după cel puțin trei ani de studiu, este recunoscută în toate celelalte.

Erasmus are și aplicații speciale destinate tinerilor care sunt în căutarea unui stagiu de practică. În anul 1997 a fost introdusă mobilitatea personalului didactic, extinsă în 2007 pentru a include și formarea profesorilor. 

Din 2014, sub Erasmus Plus, Uniunea Europeană a reunit toate planurile curente ale Comisiei Europene în ceea ce privește educația, formarea, tineretul și sportul: Comenius – programe din domeniul educației școlare, Erasmus - învățământul superior, Leonardo da Vinci – vizează educația și formarea profesională, Grundtvig – destinat învățământului pentru adulți, Tineretul în acțiune - învățarea non-formală și informală în domeniul tineretului; Jean Monnet – dedicat studiilor privind Uniunea Europeană, Erasmus Mundus - orientat spre globalizarea educației europene, deschis și cetățenilor din afara UE. 

Detalii despre fiecare din programele Comisiei Europene pot fi consultate aici

Pentru a marca împlinirea a 30 de ani de Erasmus, instituțiile europene organizează în 2017 diferite evenimente, consultări și dezbateri al căror calendar poate fi consultat aici