Reprezentanţa în România

Apel exprimare interes pentru o nouă rețea de Centre de documentare europeană

Reprezentanța Comisiei Europene în România lansează un apel pentru exprimarea interesului pentru o nouă rețea de Centre de documentare europeană (CDE). CDE promovează şi consolidează studiul şi cercetarea în domeniul integrării europene. Centrele funcţionează în cadrul universităţilor şi al institutelor de cercetare şi pun la dispoziţia studenţilor şi a specialiştilor informaţie aprofundată în domeniul legislaţiei, politicilor şi instituţiilor Uniunii Europene.

Prin acest apel, va fi creată o nouă rețea de centre de documentare europeană care să acționeze în conformitate cu condițiile prevăzute în Anexa II (Model de acord) și Anexa III (Orientări).

Aplicațiile trebuie trimise până la data de 16 august, ora 17:00, la adresa de email: Roxana-Ioana.MUNTEANU@ext.ec.europa.eu

Părțile interesate trebuie să furnizeze coordonate de contact complete.

Trebuie trimise următoarele documente scanate, în format PDF:

  1. Formularul de aplicație (Anexa I).

  2. Un document care să ateste statutul juridic al structurii gazdă, datat și semnat de directorul structurii gazdă.

  3. Documente care să demonstreze că structura gazdă desfășoară activități în domeniul studiilor și/ sau politicilor europene.

  4. O declarație pe propria răspundere semnată de directorul structurii gazdă, prin care să certifice faptul că nu se află în situațiile menționate la articolul 106 alineatul (1) și la articolul 107 din Regulamentul financiar.

Anexe: