Reprezentanţa în România

UE și România

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene.

 

Scurt istoric al relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană

2019

Ianuarie-iunie – România va prelua, pentru prima dată, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

 

2014

22-25 mai – alegeri pentru Parlamentul European. Delegația română include 32 de membri, cu unul mai puțin decât în precedenta legislatură. Jumătate dintre europarlamentari fac parte din grupul PSE.

1 ianuarie – finalul perioadei de tranziție în ce privește restricțiile de acces pe piața muncii din UE pentru lucrătorii din România

 

2009

4-7 iunie – primele alegeri pentru Parlamentul European la care România participă în calitate de stat membru. Sunt aleși 33 de europarlamentari, peste două treimi din el făcând parte din PPE (Partidul Popular European) și PSE (Partidul Social-Democrat European).

 

2007

1 ianuarie - România devine stat membru al Uniunii Europene

 

Tratatul de aderare prevede că, dacă există deficienţe grave în transpunerea şi punerea în aplicare a acquis-ului în domeniile economic, piaţa internă şi, respectiv, justiţie şi afaceri interne, pot fi adoptate măsuri de salvgardare într-un termen de până la trei ani de la data aderării.

 

Aderarea României a fost insoţită şi de o serie de măsuri de acompaniere specifice, instituite pentru a preveni sau pentru a remedia deficienţele în domeniile siguranţei alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar şi luptei impotriva corupţiei.

 

Pentru ultimele două componente a fost stabilit un mecanism de cooperare şi verificare cu scopul de a îmbunătăţi funcţionarea sistemului legislativ, administrativ şi judiciar şi de a remedia deficienţele grave în lupta împotriva corupţiei.

 

2005

25 aprilie - în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate la Abaţia de Neumunster din Luxemburg, preşedintele României, Traian Băsescu, semnează Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană

13 aprilie - Parlamentul European dă undă verde aderării României şi Bulgariei la Uniunea Europeană

 

2004

17 decembrie - la Consiliul European de la Bruxelles, România primeşte confirmarea politică a încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

 

2003

26 martie - Comisia Europeană prezintă ediţia revizuită a Parteneriatului de Aderare cu România

 

2002

12-13 decembrie - Consiliul European de la Copenhaga decide asupra aderării a 10 noi state membre şi adoptă foile de parcurs pentru România şi Bulgaria

20 noiembrie - Parlamentul European ia în considerare data de 1 ianuarie 2007 ca dată-ţintă pentru aderarea României la Uniunea Europeană

13 noiembrie - Comisia adoptă o "Foaie de parcurs" pentru România şi Bulgaria

 

2000

Februarie - in cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Generale, dedicată lansării Conferinţei Interguvernamentale, sunt deschise oficial negocierile de aderare cu România

 

1999

Decembrie - la Helsinki, Consiliul European decide începerea negocierilor de aderare cu şase ţări candidate, printre care şi România

Iunie - România adoptă Planul Național de Aderare la Uniunea Europeană

 

1998

Noiembrie - Comisia Europeană publică primul Raport de Ţară privind procesul de aderare a României la Uniunea Europeană

 

1997

Iulie - Comisia Europeană adoptă Agenda 2000, care include Opinia asupra cererii de aderare a României la Uniunea Europeană

 

1995

Iunie – România depune cererea de aderare la Uniunea Europeană

1 februarie - intră în vigoare Acordul European

 

1993

1 februarie - România semnează Acordul European, ce instituie o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte