Evropska noč raziskovalcev (NIGHT)

Bi želeli znanstveno delo približati ljudem? Pripravite Noč raziskovalcev.

Na tej vseevropski prireditvi imata glavno vlogo poljudna znanost in zabavno učenje. Poteka vsako leto zadnji petek v septembru, v njej sodeluje več kot 30 držav in več kot 300 mest.

Prireditev na interaktiven in privlačen način predstavi družbeni pomen raziskovalnega in znanstvenega dela in poskuša za poklic raziskovalca navdušiti mlade in njihove starše.

Več informacij o tem, kako svoj dogodek povezati z ukrepom Evropska noč raziskovalcev, boste našli v razdelku Prijava.

Glej pogosta vprašanja o Evropski noči raziskovalcev.

 

Kdo se lahko prijavi?

Ta ukrep je namenjen vsem pravnim osebam, ki zmorejo organizirati prireditev in imajo sedež. Organizacija prireditve pogosto vključuje koordinacijo regionalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerjev.

Na primer:za sredstva lahko zaprosijo zasebne in javne raziskovalne organizacije, podjetja, javni organi, šole, naravoslovni muzeji, sveti staršev na šoli, centri EU za mobilnost raziskovalcev, fundacije, mediji.

Prireditev

Finančna podpora je namenjena vsaki prireditvi, ki javnost, zlasti mlade, opozarja na pozitivno vlogo, ki jo imajo raziskave v družbi. Na prireditvi sodelujejo raziskovalci, ki prejemajo sredstva EU, odgovarjajo na vprašanja obiskovalcev in razložijo, kako njihovo raziskovalno delo vpliva na vsakodnevno življenje ljudi.

Namen finančne podpore

Finančna sredstva so namenjena kritju vseh stroškov v zvezi z organizacijo poljudnoznanstvene prireditve, tako za pripravo in oglaševanje dogodka, za samo prireditev in oceno njenega učinka.

Prireditev lahko vključuje:

  • praktične poskuse, ki jih izvajajo raziskovalci,
  • predstavitve znanosti, v katerih sodeluje občinstvo,
  • razprave,
  • „zmenek z raziskovalci‟ (udeleženci spoznajo raziskovalca in ga sprašujejo o njegovem delu),
  • tekmovanja (znanstveni kvizi, sestavljanke, fotografski in slikarski natečaji itd.),
  • delavnice za otroke,
  • vodene obiske po laboratorijih, raziskovalnih in drugih ustanovah, ki so sicer za javnost navadno zaprte.

In naštete možnosti še zdaleč niso vse... domislite se kaj svojega!

Nepovratna sredstva se lahko uporabljajo dve leti, višina zneska je odvisna od obsega prireditve.

Izbor projektov

Projekti Noč raziskovalcev so izbrani z javnim razpisom in preglednim, neodvisnim ocenjevanjem na podlagi predhodno določenih kriterijev, ki so navedeni v in.

Prijava

Koordinatorji projektov, ki so na ocenjevanju dobili visoko oceno, vendar jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bila odobrena podpora, bodo prejeli dopis Izvajalske agencije za raziskave (REA) z vabilom, naj svoj dogodek povežejo z Evropsko nočjo raziskovalcev. V tem primeru bo Izvajalska agencija za raziskave njihovo prošnjo samodejno potrdila. Povezani dogodki ne bodo prejeli finančnih sredstev, vendar pa bomo na spletišču Evropska noč raziskovalcev v razdelku Dogodki objavili podatke o državi, v kateri bo potekal projekt, naslov projekta in povezavo na njegovo spletišče.

Vse druge informacije o prireditvi so objavljene na spletišču Evropska noč raziskovalcev .