Success Stories

The most recent success stories from EU-funded Research and Innovation

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia


Success stories in other languages

Swedish


Results: 1-1 of 1  Page(s) 1 of 1 

Tick (check) box to add article to PDF "basket"


Photo of article Ett europeiskt biomolekylärt forskningscentrum stödjer utvecklingen av behandlingar mot covid-19

När WHO förklarade covid-19 som en global pandemi, tog ett EU-finansierat forskningsprojekt genast sig an utmaningen. BioExcel, ett av Europas ledande centrum för databaserad biomolekylär forskning, gav forskare prioriterad tillgång till dess superdatoranläggningar och banbrytande mjukvara. Det kommer att hjälpa forskare och innovatörer över hela Europa i kampen mot coronaviruset.

Published: 29 June 2020Results: 1-1 of 1  Page(s) 1 of 1 

Convert article(s) to PDF

No article selected
loading