An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú

‘Cláir Oibre’ agus ‘Glaonna ar Thograí’

Fógraíonn an Coimisiún Eorpach pleananna nithiúla do chur chun feidhme na ‘gClár Sonrach’ (féach thuas) i ‘gCláir Oibre’ bhliantúla. Áirítear ar na cláir oibre seo sceideal na ‘nGlaonna ar Thograí’ atá le foilsiú i gcaitheamh na bliana agus a dtugtar ‘Glaonna’ air de ghnáth. Clúdaíonn gach Glao réimsí sonracha taighde, de ghnáth, agus d’fhéadfadh sé go mbeadh ort feitheamh go bhfoilseofar Glao a chlúdaíonn do réimse spéise ar leith.

Conas a mbeidh a fhios agam é nuair a eiseofar Glao ar Thograí?

Fógraítear gach glao in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (arb í foinse oifigiúil na ndoiciméad AE í). Foilsítear na cláir oibre bhliantúla agus téacsanna iomlána na nglaonna ar roinn FP7* de CORDIS, an láithreán Gréasáin atá tiomnaithe do thaighde arna thacú ag an AE http://cordis.europa.eu/fp7/.

Déantar an t-eolas is déanaí ar ghlaonna ar thograí, chomh maith le heolas eile agus seirbhísí a bhaineann le taighde pobail a nuashonrú go leanúnach ar CORDIS. Cabhróidh CORDIS leat eolas a chuardach – agus do thogra a phleanáil.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh