Europese Commissie

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Hoe kunt u betrokken raken bij het
EU 7e kaderprogramma voor onderzoek

Wat zijn de „Financieringsschema’s”?

Financieringsschema’s zijn de types projecten, waarmee het programma ten uitvoer wordt gebracht. Het zijn de volgende:

Collaboratieve projecten

Collaboratieve projecten zijn onderzoeksprojecten met duidelijk gedefinieerde wetenschappelijke en technologische objectieven en specifiek verwachte resultaten (zoals het ontwikkelen van nieuwe kennis of technologie om het Europese concurrentievermogen te verbeteren). Ze worden uitgevoerd door consortia die samengesteld zijn uit deelnemers van verschillende landen komende uit de industrie en de academische wereld.

Netwerken van excellentie

Het financieringssysteem Netwerken van excellentie is ontworpen voor onderzoeksinstituten die een belangrijk deel van hun activiteiten en capaciteiten willen combineren en functioneel integreren op een specifiek gebied. Zodoende kan op dit gebied een Europees „virtueel onderzoekscentrum” worden gecreërd.

Dit is mogelijk dankzij de implementatie van een „Gemeen - schappelijk activiteitenprogramma” gebaseerd op het geïntegreerd en complementair gebruik van middelen uit volledige onder - zoekseenheden, departementen, laboratoria of grote teams. De implementatie van dit Gemeenschappelijk Activiteitenprogramma zal een formele verbintenis eisen van de organisaties die een deel van hun middelen en hun activiteiten integreren.

Coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten

Dit zijn acties die niet het onderzoek zelf bestrijken, maar het coördineren en netwerken van projecten, programma’s en beleid.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden:

  • coördinatie- en netwerkingsactiviteiten, verspreiding en gebruik van kennis;
  • activiteiten als studies of expertgroepen die assisteren bij de implementatie van het KP;
  • ondersteuning voor transnationale toegang tot belangrijke onderzoeksinfrastructuren;
  • activiteiten om de deelname van MKB’s, de civiele samenleving en hun netwerken te stimuleren;
  • ondersteuning voor samenwerking met andere Europese onderzoeksschema’s (bijv. „grensverleggend onderzoek”).

Individuele projecten

Projecten uitgevoerd door individuele nationale of multinationale onderzoeksteams, geleid door een „hoofdonderzoeker” en gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad (EOR).

Naar boven

Ondersteuning voor opleiding en loopbaanontwikkeling van onderzoekers

Opleiding en loopbaanontwikkeling voor onderzoekers uit de gehele Europese Unie en haar onderzoekspartners via een reeks ondersteunende acties vernoemd naar Marie Curie.

Onderzoek ten voordele van specifieke groepen – MKB’s in het bijzonder

Onderzoek en technologische ontwikkelingsprojecten waarvan het grootste deel uitgevoerd wordt door actoren zoals universiteiten, onderzoekscentra of andere erkende entiteiten, en dit ten voordele van specifieke groepen, MKB’s in het bijzonder, of voor organisaties die de civiele samenleving en hun netwerken vertegenwoordigen.

Financieringsmogelijkheden

Het basisprincipe voor financiering in KP7 is cofinanciering. Dit betekent in het algemeen dat de Commissie geen onderzoeksdiensten „aankoopt”, maar dat het subsidies aan projecten geeft waardoor een bepaald percentage van de totale kosten gedragen wordt.

Het maximale percentage aan vergoedingen voor de kosten van een project is afhankelijk van het financieringssysteem, de wettelijke status van de deelnemer en het type activiteit. Het standaardpercentage aan vergoedingen voor onderzoek en tech - nologische ontwikkelingsactiviteiten is 50 %. Bepaalde juridische entiteiten kunnen tot 75 % krijgen (non-profit publiekrechtelijke instanties, MKB’s, onderzoeksorganisaties, hogere en secundaire onderwijsinstellingen). Voor demonstratieactiviteiten is het vergoe - dingspercentage maximaal 50 %. Voor andere activiteiten (beheer consortium, netwerking, opleiding, coördinatie, verspreiding enz.), kan het vergoedingspercentage oplopen tot 100 % van de in aanmerking komende kosten. Het 100 % percentage is tevens van toepassing op grensverleggende onderzoeksacties in het kader van de Europese Onderzoeksraad.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Naar boven