Európai Bizottság

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Az EU kutatási célú Hetedik Keretprogramjába (FP7) való bekapcsolódás módja

Mik azok a „finanszírozási rendszerek”?

A finanszírozási rendszerek azok a projekttípusok, amelyek által a programot végrehajtják. Ezek a következők:

Együttműködésen alapuló projektek

Az Együttműködésen alapuló projektek világosan meghatározott tudományos és technológiai célú projektek, amelyek végrehajtásától specifikus eredményeket várunk (például új tudás vagy technológia kifejlesztése Európa versenyképességének növelése érdekében). Különböző országok, az iparágak, egyetemek képviselőiből álló konzorciumok hajtják végre.

Kiválósági hálózatok

A Kiválósági hálózatok finanszírozási rendszer olyan kutatási intézmények számára készült, amelyek kombinálni és funkcionálisan integrálni kívánják egy adott területen végzett tevékenységeik és meglévő kapacitásaik jelentős részét azzal a szándékkal, hogy azon a területen egy európai „virtuális kutatási központot” hozzanak létre.

Mindezt egy „Közös tevékenységi program” végrehajtásával fogják megvalósítani, amely a kutatási egységek, szolgálatok, laboratóriumok vagy nagy kutatócsoportok erőforrásainak integrált és kiegészítő felhasználásán alapul. Ennek a Közös tevékenységi programnak a végrehajtása a szervezetektől hivatalos kötelezettségvállalást igényel arra vonatkozóan, hogy erőforrásaik és tevékenységeik egy részét integrálják.

Koordināciós es támogató tevékenységek

Ezek olyan cselekvések, amelyek nem magát a kutatást, hanem a projektek, programok és politikák koordinálását és hálózatosodását támogatják. Példaként említhetjük az alábbiakat:

  • koordinációs és hálózatszervező tevékenységek, a tudás terjesztése és felhasználása;
  • tanulmányokhoz hasonló tevékenységek vagy a keretprogram végrehajtását segítő szakértői csoportok;
  • a nagyobb kutatási infrastruktúrákhoz való transznacionális hozzáférés támogatása;
  • a KKV-k, a civil társadalom és hálózatai részvételét ösztönző tevékenységek;
  • egyéb európai kutatási rendszerekkel folytatott együttműködés támogatása (felderítő kutatás).

Egyedi projektek

Egy „legfőbb kutató” által vezetett, az Európai Kutatási Tanács (EKT) által finanszírozott és egyedi nemzeti vagy multinacionális kutatócsoportok által végrehajtott projektek.

^top

A kutatók képzésének és életpálya-fejlesztésének támogatása

Az Európai Unióban és kutatási partnerországaiban működő kutatók képzése és életpálya-fejlesztése Marie Curie-ről elnevezett támogató tevékenységek révén.

Adott csoportok (különösen a KKV-k) javára végzett kutatások

Olyan kutatási és technológiafejlesztési projektek, amelyeknél a kutatás túlnyomó részét egyetemek, kutatási központok vagy más jogi személyek végzik az adott csoportok, különösen a KKV-k, vagy civil társadalmi szervezetek és azok hálózatai javára.

Pénzről szólva

Az FP7 finanszírozási alapelve a társfinanszírozás. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság általában nem szerződések révén vagy az ár megfizetésével „vásárol” kutatási szolgáltatásokat, hanem anyagi támogatást nyújt a projektekhez oly módon, hogy teljes költségvetésük bizonyos százalékát fedezi.

A projektek költségeihez való maximális hozzájárulás mértéke függ a finanszírozási rendszertől, a résztvevő jogi státuszától és a tevékenység típusától. A kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek költségeihez a hozzájárulás alapmértéke 50%. Bizonyos jogi személyek (nonprofit köztestületek, KKV-k, kutatási szervezetek, felső- és középfokú oktatási intézmények) esetében ez elérheti a 75%-ot is. Demonstrációs tevékenységekhez való hozzájárulás mértéke legfeljebb 50%. Más tevékenységeknél (konzorcium igazgatása, hálózatszervezés, képzés, koordináció, terjesztés stb.) a hozzájárulás mértéke az elszámolható költségeknek akár 100%-a is lehet. A 100%-os hozzájárulási mérték az Európai Kutatási Tanács égisze alatt folytatott felderítő kutatásoknál is érvényesíthető.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Oldal teteje