European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuinka osallistua EU:n seitsemänteen
tutkimuksen puiteohjelmaan

Mitä rahoitusjärjestelyt ovat?

Rahoitusjärjestelyt ovat hanketyyppejä, joilla ohjelmaa toteutetaan. Rahoitusjärjestelyjä ovat:

Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeet ovat tutkimushankkeita, joilla on selvästi määritelty tieteellinen ja teknologinen tavoite ja joilta odotetaan tiettyjä tuloksia (esimerkiksi Euroopan kilpailukykyä edistävän uuden tietämyksen tai teknologian kehittäminen). Niitä toteuttavat yhteenliittymät, joiden jäsenet tulevat eri maissa olevista yrityksistä ja tiedelaitoksista.

Huippuosaamisen verkostot

Huippuosaamisen verkostot -rahoitusjärjestely on suunniteltu tutkimuslaitoksille, jotka ovat valmiita yhdistämään ja toiminnallisesti integroimaan merkittävän osan toimistaan ja valmiuksistaan eurooppalaisen ”virtuaalisen tutkimuskeskuksen” luomiseksi tietyllä alalla.

Tämä toteutetaan yhteisellä toimintaohjelmalla, joka perustuu kokonaisten tutkimusyksiköiden, laitosten, laboratorioiden ja ryhmien voimavarojen yhdistettyyn ja toisiaan täydentävään hyödyntämiseen. Yhteisen toimintaohjelman toteuttaminen vaatii virallista sitoutumista järjestöiltä, jotka yhdistävät osan voimavaroistaan ja toimistaan.

Koordinointi- ja tukitoimet

Nämä ovat toimia, jotka eivät koske tutkimusta itseään, vaan hankkeiden, ohjelmien ja politiikkojen koordinointia ja verkostoitumista. Toimia voivat olla muun muassa seuraavat:

  • koordinointi- ja verkostoitumistoimet, osaamisen levittäminen ja hyödyntäminen
  • toimet, kuten tutkimukset tai asiantuntijaryhmät, jotka edistävät PO:n täytäntöönpanoa
  • toimet, jotka edistävät valtioiden pääsyä toistensa merkittäviin tutkimusinfrastruktuureihin
  • toimet, jotka edistävät pk-yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja niiden verkostojen osallistumista
  • toimet, jotka tukevat yhteistyötä muiden eurooppalaisten tutkimusjärjestelmien kanssa (esim. tieteen eturintamassa oleva tutkimus)

Yksittäiset hankkeet

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamat hankkeet, joita toteuttaa päätutkijan johtama yksittäinen kansallinen tai monikansallinen tutkimusryhmä.

^top

Tutkijoiden koulutuksen ja urakehityksen tukeminen

Euroopan unionin ja sen tutkimuskumppanien tutkijoiden koulutusta ja urakehitystä tuetaan Marie Curien mukaan nimettyjen tukitoimien avulla.

Tutkimus, joka hyödyttää erityisryhmiä – erityisesti pk-yrityksiä

Tutkimus ja teknologian kehittämishankkeet, joissa toimijat, kuten yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuskeskukset ja muut oikeussubjektit toteuttavat suurimman osan erityisryhmiä, erityisesti pk-yrityksiä, tai kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja niiden verkostoja hyödyttävästä tutkimuksesta.

Kyse on rahasta

PO7:ssä rahoituksen periaatteena on yhteisrahoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio ei yleensä ”osta” tutkimuspalveluja tekemällä tilauksia ja maksamalla niistä, vaan se myöntää hankkeille apurahaa, joka kattaa tietyn prosenttiosuuden kokonaiskustannuksista.

Kustannusten enimmäiskorvausmäärä riippuu rahoitusjärjestelystä, osallistujien oikeusasemasta ja toteutettavasta toimesta. Tutkimus- ja teknologian kehitystoimien peruskorvausmäärä on 50 prosenttia. Tietyt oikeussubjektit voivat saada enintään 75 prosenttia (voittoa tavoittelemattomat julkiset elimet, pk-yritykset, tutkimusjärjestöt, toisen ja korkea-asteen oppilaitokset). Esittelytoimia varten myönnettävä korvaus on enintään 50 prosenttia. Muille toimille (yhteenliittymän hallinnointi, verkostoituminen, koulutus, koordinointi, tiedon levittäminen jne.) myönnettävä korvausmäärä voi olla jopa 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. 100 prosentin korvausmäärä koskee myös Euroopan tutkimusneuvoston toimia tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen hyväksi.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Ylös