Skip to main content
European Commission logo

Livsmedelssäkerhet och hälsorisker

Så fröna för en hållbar framtid för det ekologiska jordbruket

Jordbrukare behöver tillgång till ekologiskt utsäde, men det råder brist på ekologiskt kvalitetsutsäde i EU. I det EU-finansierade projektet LIVESEED har man tacklat detta genom att ta fram en ny strategi för ekologiskt utsäde, en EU-omfattande utsädesdatabas och hållbara förädlingstekniker för specifika jordbruksförhållanden. Resultaten stärker EU:s ekologiska jordbruk och gynnar alla medborgare.

Add to pdf basket