Skip to main content
European Commission logo

Så fröna för en hållbar framtid för det ekologiska jordbruket

Jordbrukare behöver tillgång till ekologiskt utsäde, men det råder brist på ekologiskt kvalitetsutsäde i EU. I det EU-finansierade projektet LIVESEED har man tacklat detta genom att ta fram en ny strategi för ekologiskt utsäde, en EU-omfattande utsädesdatabas och hållbara förädlingstekniker för specifika jordbruksförhållanden. Resultaten stärker EU:s ekologiska jordbruk och gynnar alla medborgare.

Add to pdf basket