Skip to main content
Research and Innovation logo

All success stories in Swedish

Så fröna för en hållbar framtid för det ekologiska jordbruket

Jordbrukare behöver tillgång till ekologiskt utsäde, men det råder brist på ekologiskt kvalitetsutsäde i EU. I det EU-finansierade projektet LIVESEED har man tacklat detta genom att ta fram en ny strategi för ekologiskt utsäde, en EU-omfattande utsädesdatabas och hållbara förädlingstekniker för specifika jordbruksförhållanden. Resultaten stärker EU:s ekologiska jordbruk och gynnar alla medborgare.

 Add to pdf basket

Ett europeiskt biomolekylärt forskningscentrum stödjer utvecklingen av behandlingar mot covid-19

När WHO förklarade covid-19 som en global pandemi, tog ett EU-finansierat forskningsprojekt genast sig an utmaningen. BioExcel, ett av Europas ledande centrum för databaserad biomolekylär forskning, gav forskare prioriterad tillgång till dess superdatoranläggningar och banbrytande mjukvara. Det kommer att hjälpa forskare och innovatörer över hela Europa i kampen mot coronaviruset.

 Add to pdf basket

PDF Basket

No article selected

Filter stories