Skip to main content

Om den här utställningen

I årets utställning om europeisk forskning och innovation visar vi upp 45 projekt som banar väg mot att uppnå målen med EU-uppdragen.

I fem panoraman ser vi projekt där man arbetar för att fullgöra ett av EU:s fem uppdrag (klimat, cancer, hav, städer, mark). För varje projekt finns en kort sammanfattning, multimediamaterial och länkar till mer information.

Föreställ dig smarta och klimatneutral städer, en grön och motståndskraftig miljö. Tänk på hav och insjöar utan föroreningar, på frisk och hållbar jord. Förvänta dig en värld där man vet mer om cancer och kan förebygga, upptäcka och behandla det. EU-uppdragen har som syfte att ge konkreta lösningar på några av våra största utmaningar senast 2030, genom att ge forskningen och innovationen en ny roll och kombinera dem med nya styrformer och engagemang med invånarna.

Nyfiken på EU-uppdragen och hur du kan vara med? Läs mer: LÄNK

Det finns även länkar till en ännu mer omfattande samling av projekt från 2021 års utställning. Här får du också veta mer om vad kommissionen har för framtidsvision för forskningen och innovationen i EU, ett galleri där alla projekten finns samlade på ett ställe, samt en särskild plats för spel där du kan testa vad du vet från de artiklar som presenteras här.

About us image

Vad är europeisk forskning och innovation?

Vetenskapen och tekniken finns med i nästan alla delar av vår vardag. Maten vi äter, sjukvården vi får, de miljöer vi lever i, hur vi arbetar, reser och leker: listan är ändlös! Det är därför EU hjälper vetenskapare, forskare och innovatörer från hela Europa att jobba ihop. Genom att arbeta tillsammans kan vi åstadkomma mer.

Vill du veta mer? Besök webbplatsen för forskning och innovation.

Var med på de europeiska forsknings- och innovationsdagarna 2022

De europeiska forsknings- och innovationsdagarna är Europeiska kommissionens mest framstående evenemang för forskning och innovation, och hålls en gång om året. Där sammanförs politiska beslutsfattare, forskare, företagare och allmänhet för att diskutera och forma framtiden för forskningen och utvecklingen i och utanför Europa.

I år äger evenemanget rum online den 28 och 29 september 2022. Var du än är och vad du än gör kan du komma med och se hur forskning och innovation hjälper till att forma Europas framtid.

Alla frågor du har om onlineutställningen om forskning och utveckling kan du ställa till oss med hjälp av formuläret nedan. Du kan också titta efter våra kontaktpunkter här.

Kontakta oss