Skip to main content

O tejto výstave

Tohtoročná výstava zameraná na európsky výskum a inováciu prestavuje 45 projektov, ktoré dláždia cestu k dosiahnutiu cieľov misií EÚ.

V rámci piatich panorám sa zobrazujú projekty usilujúce sa dosiahnuť každú z piatich misií EÚ (klíma, rakovina, oceány, mestá, pôda). Ku každému projektu je dostupné stručné zhrnutie, multimediálny obsah aj prepojenia na získanie ďalších informácií.

Predstavte si inteligentné a klimaticky neutrálne mestá, zelené a odolné životné prostredie. Predstavte si neznečistené moria a vnútrozemské vody, zdravú a udržateľnú pôdu. Očakávajte svet, ktorý lepšie rozumie rakovine, prevencii, diagnostike aj liečbe rakoviny. Cieľom misií EÚ je priniesť do roku 2030 konkrétne riešenia niektorých z našich najväčších výziev tým, že sa výskumu a inovácii poskytne nová úloha a budú sa kombinovať s novými formami riadenia a zapojenia občanov.

Zaujímate sa o misie EÚ a spôsob, ako sa zapojiť? Zistiť viac: PREPOJENIE

K dispozícii sú aj prepojenia na rozsiahlejší súbor projektov z výstavy v roku 2021. Tiež sa tu dozviete viac o vízii Komisie, pokiaľ ide o budúcnosť výskumu a inovácie v EÚ, o galérii, v ktorej sú na jednom mieste zhromaždené všetky projekty, a o priestore vyhradenom na hry, kde si môžete overiť svoje poznatky o prezentovaných príbehoch.

About us image

Čo je európsky výskum a inovácia?

Veda a technológia sa týkajú takmer každého aspektu našich bežných životov. Potravín, ktoré konzumujeme, zdravotnej starostlivosti, ktorú dostávame, životného prostredia, v ktorom žijeme, spôsobu, akým žijeme, akým cestujeme, akým sa hráme. Zoznam je nekonečný! Z tohto dôvodu Európska únia pomáha vedcom, výskumníkom a inovátorom z celej Európy, aby mohli spolupracovať. Spoluprácou totiž môžeme dosiahnuť viac.

Chcete vedieť viac? Navštívte webovú lokalitu Výskum a inovácia.

Zapojte sa do Európskych dní výskumu a inovácií 2022

Európske dni výskumu a inovácií sú každoročným hlavným podujatím Európskej komisie v oblasti výskumu a inovácie. Za účasti tvorcov politík, výskumných pracovníkov, podnikateľov a verejnosti sa tu rozoberá a formuje budúcnosť výskumu a inovácie v Európe aj mimo nej.

V tomto roku sa podujatie koná online v dňoch 28. a 29. septembra 2022. Kdekoľvek sa nachádzate a čokoľvek robíte, príďte sa pozrieť, ako výskum a inovácia prispievajú k formovaniu budúcnosti Európy.

Všetky otázky týkajúce sa online výstavy v oblasti výskumu a inovácie nám posielajte prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Naše kontaktné miesta si môžete vyhľadať aj tu.

Obráťte sa na nás