Skip to main content
Research and Innovation logo

All success stories in Romanian

Motoarele cu ardere internă au un viitor luminos datorită aprinderii cu laser

Până să devină practice și tuturor accesibile mașinile electrice și alte inovații energetice, va mai fi larg folosit motorul cu ardere, rezultând astfel emisii de gaze cu efect de seră. În sprijinul reducerii poluării, o echipă de cercetători finanțată de UE a elaborat noi tehnologii de aprindere cu laser care au potențialul de a spori cu mult eficiența energetică a motoarelor cu ardere internă.

 Add to pdf basket

PDF Basket

No article selected

Filter stories