Skip to main content
European Commission logo

Rozwój ekologicznego przemysłu chemicznego w Europie

Biogospodarka oferuje nowe perspektywy zatrudnienia dla obywateli w całej Europie. Niektóre regiony nie mają jednak dostatecznego doświadczenia ani wiedzy dotyczącej odchodzenia od paliw kopalnych. Zespół finansowanego przez UE projektu POWER4BIO pomaga w wymianie najlepszych praktyk i udziela porad, dzięki czemu żaden region w Europie nie będzie pozostawiony sam sobie.

Add to pdf basket

Naukowcy zainspirowali się naturą, aby tworzyć efektywne energetycznie urządzenia elektroniczne

Jeśli chodzi o przekształcanie światła w energię, natura jest tu mistrzem. Analizując przebieg tego naturalnego procesu, grupa finansowanych przez UE badaczy ma nadzieję opracować nowe metody i narzędzia, które umożliwią odtworzenie go w laboratorium. Jeśli im się powiedzie, utorują drogę do budowania bardziej efektywnych energetycznie urządzeń elektronicznych i fotowoltaicznych.

Add to pdf basket

Mocniejsze, lepsze, szybsze, silniejsze: czystsze kompozyty do bardziej ekologicznych samochodów

Potencjał lekkich materiałów w zakresie ograniczania emisji CO2 w sektorze transportu może zostać zaprzepaszczony, jeżeli ich produkcja nie będzie efektywna. Dlatego w ramach unijnego projektu RECOTRANS opracowano nowoczesny proces produkcji elementów kompozytowych do samochodów, pociągów i ciężarówek, który przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE i poprawy stanu środowiska.

Add to pdf basket

Pomaganie zarządcom gruntów w wykorzystaniu danych z teledetekcji

Ogromna ilość informacji o środowisku może przytłaczać decydentów. Zespół finansowanego przez UE projektu LANDSUPPORT opracował prostą w użyciu platformę internetową, która łączy dane z satelitów, dronów i teledetekcji z najnowszymi modelami. Dzięki temu systemowi rolnicy, decydenci, a nawet obywatele mogą szybko uzyskiwać istotne informacje i podejmować świadome decyzje dotyczące środowiska. >

Add to pdf basket

Krótszy dystans od pola do stołu

Promowanie projektów mających na celu skuteczne połączenie producentów żywności i lokalnych konsumentów nie należy do łatwych zadań. W unijny projekt SKIN zaangażowali się partnerzy z całej Europy, aby wymienić się swoją wiedzą. Połączenie dwóch końców łańcucha dostaw żywności przynosi korzyści unijnym rolnikom i obywatelom, poprawiając dostęp do lokalnych zasobów i chroniąc środowisko.

Add to pdf basket

Innowacyjny recykling złożonych tworzyw sztucznych

Niektóre tworzywa sztuczne niezwykle trudno jest poddać recyklingowi. W związku z tym twórcy finansowanego ze środków UE projektu MultiCycle opracowali pilotażowy zakład zdolny do recyklingu złożonych tworzyw sztucznych. Pomoże to UE stać się gospodarką o obiegu zamkniętym, w której obywatele będą mogli wykorzystywać tworzywa sztuczne w sposób przyjazny dla środowiska.

Add to pdf basket

Zrównoważona energia wodna staje się rzeczywistością

Energia wodna wprawdzie jest odnawialna, ale jej wpływ na środowisko jest całkiem spory: tamy powodują powodzie, a elektrownie wodne zagrażają rybom. Potencjał energii wodnej można obudzić tylko wtedy, gdy stanie się bardziej zrównoważona. Dzięki nowym, tanim rozwiązaniom opracowanym przez zespół finansowanego przez UE projektu FIThydro zielona energia wodna wkrótce może stać się rzeczywistością.

Add to pdf basket

Wspieranie globalnego ruchu na rzecz sprawiedliwości ekologicznej

Sprawiedliwość ekologiczna gwarantuje, że przepisy i polityki środowiskowe będą sprawiedliwe dla wszystkich. Zespół unijnego projektu EnvJustice stworzył narzędzie online wspierające liczne ruchy na rzecz sprawiedliwości ekologicznej na całym świecie, zapewniając każdemu łatwy dostęp do aktualnych informacji na temat tego, jak kwestie środowiskowe wpływają na jego część świata.

Add to pdf basket