Skip to main content
European Commission logo

Zaawansowana platforma umożliwiająca reagowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe

Zespoły ratunkowe reagujące na kataklizmy potrzebują każdej możliwej pomocy. Granica między sukcesem a porażką jest często niezwykle cienka, a innowacyjne rozwiązania IT mogą być bardzo przydatne. W ramach finansowanego przez UE projektu beAWARE powstała platforma łącząca zaawansowane technologie i zupełnie nowe podejście do zarządzania katastrofami. Ma ona poprawić bezpieczeństwo obywateli.

© beaware-project.eu

PDF Basket

No article selected

Europa, podobnie jak reszta świata, stoi przed poważnym wyzwaniem. Bezpośrednim skutkiem zmiany klimatu jest rosnąca liczba klęsk żywiołowych, które powodują coraz więcej strat. Czy nadszedł czas, by zainteresowane podmioty przyjrzały się wszystkim potencjalnie przydatnym nowym pomysłom i technologiom?

Uruchomiony w 2017 roku i finansowany ze środków UE projekt beAWARE przygotował grunt pod opracowanie nowatorskich strategii i narzędzi. Opracowana w ramach projektu platforma wspomaga prace na wszystkich etapach zarządzania klęskami żywiołowymi. Wykorzystuje też sztuczną inteligencję (SI) do analizowania dostępnych, pochodzących z różnych źródeł danych, zwiększając świadomość sytuacyjną w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

„Innowacyjny system beAWARE to zintegrowana platforma oparta na zaawansowanych technologiach i funkcjach uczenia maszynowego. Platforma gromadzi informacje z wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych i połączeń głosowych. Przetwarza dane pogodowe i inne dane multimodalne oraz umożliwia wczesne ostrzeganie i generowanie alertów w czasie rzeczywistym. To jednak jeszcze nie wszystko: platforma wykorzystuje techniki uczenia głębokiego, by wykrywać zdarzenia kryzysowe w treściach wizualnych; automatyczne sterowanie dronami, by pozyskiwać informacje na podstawie obserwacji lotniczych; wnioskowanie oparte na przypadkach i algorytmy wspomagające podejmowanie decyzji, by ułatwić zarządzanie kryzysowe; a także moduł automatycznego generowania wielojęzycznych raportów, by przełożyć zgromadzone dane na czytelne informacje, z których będą mogły korzystać władze”, mówi Ioannis Kompatsiaris, koordynator projektu beAWARE i starszy badacz w Centrum Badań i Technologii Hellas (CERTH).

Jedno narzędzie, wiele zastosowań

Platforma beAWARE to coś więcej niż tylko rozwiązanie do zarządzania kryzysowego wspomagające władze, ratowników i obywateli. Według Stefanosa Vrochidisa, zastępcy koordynatora projektu beAWARE i starszego badacza w CERTH, należy ją raczej postrzegać jako kombinację najnowocześniejszych technologii zastosowanych w komponentach i aplikacjach, z których się ona składa. Platforma oferuje funkcje związane z ochroną i ratownictwem, może służyć do przeprowadzania oceny ryzyka (w tym tworzenia scenariuszy), a także wspomaga podstawowe zadania centrów powiadamiania ratunkowego (ang. public safety answering point, PSAP).

„Zasadniczo nasza platforma daje wgląd w obraz sytuacji w czasie rzeczywistym”, wyjaśnia Anastasios Karakostas, zastępca koordynatora i kierownik techniczny projektu, a także starszy badacz w CERTH. „Informuje ona użytkowników o tym co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego się wydarzyło, oraz przygotowuje krótkoterminowe prognozy typu nowcasting, obejmujące okres najbliższych 1–3 godzin. W ten sposób wspomaga podejmowanie właściwych decyzji i umożliwia władzom wydawanie wczesnych ostrzeżeń i alertów (PSAP) skierowanych do obywateli (aplikacja do wczesnego ostrzegania)”.

Po przeprowadzeniu kilku pilotażowych demonstracji, które otrzymały pozytywne opinie społeczności i potencjalnych klientów, konsorcjum przygotowało finalną prezentację w Walencji, która będzie podstawą stałego środowiska demonstracyjnego. Zarządzać nią będzie INFALIA, firma typu spin-off wydzielona z CERTH. „Utworzenie stałego środowiska demonstracyjnego zostało już przedyskutowane, a szczegóły zostaną dopracowane po ustąpieniu pandemii COVID-19”, dodaje Kompatsiaris. Na użycie komponentów systemu beAWARE zdecydowało się już kilkanaście podmiotów, w tym włoska organizacja Autorità di Bacino Distrettuale delle AlpiOrientali (AAWA).

Ukończone w 2019 roku rozwiązanie beAWARE może udoskonalić zarządzanie klęskami żywiołowymi w wielu jego aspektach. Skutecznie poprawiło systemy wczesnego ostrzegania przed powodziami i burzami, jakość i szybkość wymiany danych, współpracę między zainteresowanymi podmiotami oraz programy szkoleń i ćwiczeń. Dzięki nieustającej promocji prowadzonej przez firmę INFALIA projekt ten może w nadchodzących latach mieć spory wpływ na praktyki związane z zarządzaniem kryzysowym.

PDF Basket

No article selected

Informacje o projekcie

Akronim projektu
beAWARE
Nr projektu
700475
Koordynator projektu
Greece
Uczestnicy projektu:
Denmark
Finland
Germany
Greece
Israel
Italy
Spain
Koszt całkowity
€ 6 725 209
Wkład UE
€ 5 953 780
Czas trwania
-

All success stories