Skip to main content
European Commission logo

Nowy interfejs zapewnia ogólny dostęp do otwartych danych z obserwacji Ziemi

Dane z obserwacji Ziemi to informacje o układach fizycznych, chemicznych i biologicznych Ziemi, często pochodzące z satelitów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu openEO opracowano nowy interfejs ułatwiający dostęp do danych od różnych dostawców, ich przetwarzanie i porównywanie. To ważny krok w drodze do skomunikowania platform różnych dostawców, na którym zyskają naukowcy i obywatele.

©ktsdesign #206627798, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

Ziemia jest pod stałą obserwacją setek satelitów. Ich celem jest gromadzenie danych na temat zmian klimatu, meteorologii, zasobów naturalnych, stanu oceanów czy klęsk żywiołowych. Będąca w posiadaniu UE flota satelitów obserwacyjnych, znanych jako satelity Sentinel systemu Copernicus, dostarcza każdego dnia wszystkim zainteresowanym ponad 20 000 gigabajtów nowych danych, a dzięki specjalnej polityce otwartych danych dostęp do nich jest bezpłatny.

Istnieje jednak pewien problem. Choć otwarte dane z obserwacji Ziemi są bezcennym źródłem informacji dla naukowców, to dostarczane są one w tak ogromnych ilościach, że coraz trudniej sobie z nimi radzić. „Obecnie mierzymy się z wyzwaniem przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych z obserwacji Ziemi w skali petabajtowej (przyp. red: 1 petabajt odpowiada 1 milionowi gigabajtów)”, mówi Matthias Schramm, koordynator projektu openEO z ramienia Politechniki Wiedeńskiej. Jednym z rozwiązań jest przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze. Na rynku pojawiło się wiele nowych podmiotów oferujących różne rozwiązania dla coraz szerszego grona użytkowników z sektora naukowego, przemysłowego i rządowego. Stało się to bardzo szybko, być może nawet zbyt szybko.

„Tempo i rozmach rozwoju nowych platform chmurowych uniemożliwiły opracowanie powszechnie przyjętych i stosowanych norm. Ten brak porównywalnych punktów dostępu skutkuje problemami technicznymi dla użytkowników, którzy nie mogą łatwo zmieniać dostawców usług celem porównania wyników”, wyjaśnia Schramm.

W tym właśnie pomóc ma finansowany ze środków UE projekt openEO. Od października 2017 roku do listopada 2020 roku partnerzy projektu pracowali nad nowym interfejsem komunikacyjnym, który normalizuje dostęp do danych UE i możliwości ich przetwarzania za pomocą usług w chmurze różnych dostawców. Ten nowy interfejs działa w dwóch etapach. Najpierw biblioteki openEO na lokalnych komputerach użytkowników przygotowują swoje procesy działań do przesłania ich do wybranych dostawców usług. Tam te ujednolicone żądania przetwarzania są automatycznie przekładane na składnię zrozumiałą dla dostawcy.

Więcej niewykorzystanego potencjału

„Dysponujemy bibliotekami openEO dla takich języków programowania jak Python, R i JavaScript. Stworzyliśmy również wtyczkę do oprogramowania QGIS, edytor internetowy oraz aplikacje mobilne, które mają posłużyć za punkty dostępu. Do interfejsu openEO podłączono już różne europejskie platformy chmurowe w celu zapewnienia ujednoliconej komunikacji, a wszystkie aspekty interfejsu typu open-source zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić połączenie z dodatkowymi platformami i językami programowania w przyszłości”, zauważa Schramm.

Aby zapewnić porównywalność wyników różnych dostawców usług w chmurze, zespół projektowy opracował pięć przypadków użycia dla użytkowników pilotażowych, testując procesy działań przy użyciu składni openEO na kilku platformach. Stwierdzili oni, że jedynym możliwym ograniczeniem dla zagwarantowania porównywalności usług w chmurze jest brak podobnych danych z obserwacji Ziemi (np. różne czujniki, rozdzielczość, częstotliwość próbkowania, zapewniany obszar, przetwarzanie wstępne). Poza tym różnice występują jedynie w skali dokładności obliczeniowej, co świadczy o tym, że interfejs działa wyjątkowo dobrze.

„Szereg dostawców platform chmurowych nie objętych projektem, a także użytkownicy danych z obserwacji Ziemi i przedstawiciele sektora badań klimatu wyrazili już zainteresowanie włączeniem interfejsu openEO do swoich nowych usług”, dodaje Schramm. „W tej chwili norma openEO stanowi teoretyczną możliwość uzyskiwania wspólnego dostępu do dostawców chmur i ich porównania. Ten wspólny dostęp wciąż jeszcze wymaga realizacji, na przykład poprzez rzeczywistą komunikację pomiędzy platformami chmurowymi przy użyciu naszego nowego wspólnego języka. Złożyliśmy kilka wniosków w sprawie rozpoczęcia projektów naukowych mających na celu wypełnienie tej luki, a niektóre z nich, jak projekt C-SCALE w ramach programu Horyzont 2020, otrzymały już finansowanie”.

PDF Basket

No article selected

Informacje o projekcie

Akronim projektu
openEO
Nr projektu
776242
Koordynator projektu
Austria
Uczestnicy projektu:
Austria
Belgia
Niemcy
Holandia
Słowenia
Szwajcaria
Koszt całkowity
€ 1 989 001
Wkład UE
€ 1 989 001
Czas trwania
-

All success stories