Skip to main content
European Commission logo

Naukowe badania medyczne

Korzyści płynące z diety bez diety? To możliwe!

Współczesny styl życia, który zakłada wysokokaloryczne posiłki i niewielką ilość aktywności fizycznej, niszczy nasze ciała i prowadzi do wielu groźnych chorób. Finansowany przez UE projekt NutrientSensingVivo bada wpływ dostępności żywności na nasz metabolizm, co może przełożyć się na lepszą profilaktykę nowotworów, wydłużenie średniej długości życia i poprawę stanu zdrowia ludzi.

Add to pdf basket

Podwaliny pod nowe metody walki z chorobą Alzheimera

Choć zapadalność na chorobę Alzheimera rośnie w alarmującym tempie, prace nad metodami jej leczenia i profilaktyki stoją w miejscu. Zespół finansowanego przez UE i przemysł projektu ADAPTED badał, dlaczego obecność pewnego genu znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby. Prace te mogą przyczynić się do powstania nowych sposobów leczenia.

Add to pdf basket

Sztuczna inteligencja pomaga w poszukiwaniu czynników rakotwórczych

Określanie mutacji genetycznych wywołujących nowotwory od zawsze stanowiło wyzwanie dla specjalistów. Zespół unijnego projektu NONCODRIVERS opracował pionierskie rozwiązanie do analizy danych dotyczących nowotworów opierające się na modelowaniu na bazie uczenia maszynowego. Może to przyczynić się do powstania bardziej spersonalizowanych terapii, które każdego roku ratują życie tysiącom pacjentów.

Add to pdf basket

Opowieść o jelitach, zakłóconej komunikacji z mikroorganizmami i zapobieganiu chorobom

Mikrobiom jelitowy, czyli mikroorganizmy żyjące w jelitach, ma istotny wpływ na nasze zdrowie, a zakłócenie komunikacji między nim a resztą naszego ciała może mieć poważne skutki zdrowotne. Celem finansowanego przez UE projektu META-BIOME było poznanie przyczyn takich zakłóceń. Prace te mogą utorować drogę do nowych terapii przeciw wielu chorobom, co przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

Add to pdf basket

Badanie mózgu otwiera drogę do potencjalnych nowych metod leczenia chorób

Schorzenia mózgu dotykają milionów ludzi na całym świecie. Aby lepiej zrozumieć ich przebieg, finansowany przez UE projekt RobustSynapses badał synapsy, gdzie rozwija się wiele chorób tego typu. Dzięki identyfikacji kluczowych mechanizmów uszkodzeń, zespół wskazał możliwe cele dla ratujących życie środków farmaceutycznych, które przyniosą korzyści wszystkim pacjentom.

Add to pdf basket