Skip to main content
European Commission logo

Fale spinowe umożliwiają budowę komputerów nowej generacji

Naukowcy stale dążą do opracowania systemów komputerowych nowej generacji, które będą w stanie wydajnie i elastycznie przetwarzać dane przy zachowaniu niskiego zużycia energii. Finansowany przez UE projekt SWING również skupiał się na tym celu. Powstała w ramach badań innowacyjna metodologia może okazać się kluczem do urzeczywistnienia szybkich, elastycznych i energooszczędnych „superkomputerów”.

Add to pdf basket