Skip to main content
European Commission logo

Nowe narzędzia testują motoryzacyjną SI

Oprogramowanie w pojazdach musi reagować w ciągu milisekund, brak jednak narzędzi, które by to weryfikowały. Twórcy unijnego projektu MASTECS opracowali innowacyjną technologię weryfikacji oceniającą czas działania oprogramowania w złożonych procesorach i przygotowali ją do komercyjnego użytku. Dzięki temu rozwiązaniu samoloty i pojazdy mogą być bardziej przyjazne dla środowiska i bezpieczniejsze.

Add to pdf basket

Plan na rzecz równości płci w systemie badań naukowych i innowacji

Pomimo wielu osiągnięć naukowych kobiety pozostają niedostatecznie reprezentowane w sektorze akademickim i badań naukowych. Promując stosowanie planów na rzecz równości płci, twórcy finansowanego ze środków UE projektu SUPERA chcieli zająć się nierównościami, stereotypami i dyskryminacją, które się do tego przyczyniają. W wyniku ich działań kilka instytucji pracuje nad wyeliminowaniem nierówności.

Add to pdf basket

Rozwój ekologicznego przemysłu chemicznego w Europie

Biogospodarka oferuje nowe perspektywy zatrudnienia dla obywateli w całej Europie. Niektóre regiony nie mają jednak dostatecznego doświadczenia ani wiedzy dotyczącej odchodzenia od paliw kopalnych. Zespół finansowanego przez UE projektu POWER4BIO pomaga w wymianie najlepszych praktyk i udziela porad, dzięki czemu żaden region w Europie nie będzie pozostawiony sam sobie.

Add to pdf basket

Naukowcy zainspirowali się naturą, aby tworzyć efektywne energetycznie urządzenia elektroniczne

Jeśli chodzi o przekształcanie światła w energię, natura jest tu mistrzem. Analizując przebieg tego naturalnego procesu, grupa finansowanych przez UE badaczy ma nadzieję opracować nowe metody i narzędzia, które umożliwią odtworzenie go w laboratorium. Jeśli im się powiedzie, utorują drogę do budowania bardziej efektywnych energetycznie urządzeń elektronicznych i fotowoltaicznych.

Add to pdf basket

Mocniejsze, lepsze, szybsze, silniejsze: czystsze kompozyty do bardziej ekologicznych samochodów

Potencjał lekkich materiałów w zakresie ograniczania emisji CO2 w sektorze transportu może zostać zaprzepaszczony, jeżeli ich produkcja nie będzie efektywna. Dlatego w ramach unijnego projektu RECOTRANS opracowano nowoczesny proces produkcji elementów kompozytowych do samochodów, pociągów i ciężarówek, który przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE i poprawy stanu środowiska.

Add to pdf basket

Pomaganie zarządcom gruntów w wykorzystaniu danych z teledetekcji

Ogromna ilość informacji o środowisku może przytłaczać decydentów. Zespół finansowanego przez UE projektu LANDSUPPORT opracował prostą w użyciu platformę internetową, która łączy dane z satelitów, dronów i teledetekcji z najnowszymi modelami. Dzięki temu systemowi rolnicy, decydenci, a nawet obywatele mogą szybko uzyskiwać istotne informacje i podejmować świadome decyzje dotyczące środowiska. >

Add to pdf basket

Spotkanie zmysłów z technologią

Z technologią stykamy się na co dzień, ale niemal wyłącznie za pośrednictwem naszych oczu i uszu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SenseX zaprezentowano projekt doświadczenia oddziałującego na wiele zmysłów. To nowe podejście oferuje ludziom technologię, która angażuje wszystkie ich zmysły.

Add to pdf basket

Korzyści płynące z diety bez diety? To możliwe!

Współczesny styl życia, który zakłada wysokokaloryczne posiłki i niewielką ilość aktywności fizycznej, niszczy nasze ciała i prowadzi do wielu groźnych chorób. Finansowany przez UE projekt NutrientSensingVivo bada wpływ dostępności żywności na nasz metabolizm, co może przełożyć się na lepszą profilaktykę nowotworów, wydłużenie średniej długości życia i poprawę stanu zdrowia ludzi.

Add to pdf basket

Podwaliny pod nowe metody walki z chorobą Alzheimera

Choć zapadalność na chorobę Alzheimera rośnie w alarmującym tempie, prace nad metodami jej leczenia i profilaktyki stoją w miejscu. Zespół finansowanego przez UE i przemysł projektu ADAPTED badał, dlaczego obecność pewnego genu znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby. Prace te mogą przyczynić się do powstania nowych sposobów leczenia.

Add to pdf basket