Skip to main content
European Commission logo

Postępy w przetwarzaniu energii sprawią, że europejski sektor energetyczny będzie bardziej zrównoważony

Reakcje katalityczne są kluczowe dla konwersji energii i produkcji chemikaliów, ale ich działanie jest ograniczone przez powolny transfer ciepła. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu INTENT opracował nowe projekty reaktorów o zwiększonym potencjale wymiany ciepła. Badania i wyniki pomogą w odejściu europejskiego sektora energetycznego od paliw kopalnych.

Add to pdf basket

Narzędzia do ochrony i optymalizacji europejskiej komunikacji internetowej

Awarie routerów internetowych niosą za sobą wiele konsekwencji. Zespół unijnego projektu SafeNet opublikował pierwsze publicznie dostępne i otwarte narzędzie umożliwiające wykrywanie i naprawę błędów w routerach. W połączeniu z komercyjnym oprogramowaniem do optymalizacji sieci centrów danych pomoże ono chronić infrastrukturę komunikacyjną, na której polegają obywatele Europy.

Add to pdf basket

Nowy model dla tworzenia się galaktyk eliptycznych

Większość gwiazd można dziś znaleźć w olbrzymich, martwych eliptykach, które przez długi czas były uważane przez naukowców za koniec linii ewolucyjnej galaktyk. Bez odpowiedzi pozostawało pytanie, w jaki sposób galaktyki te uformowały się i umarły tak szybko. Zespół projektu ConTExt dostarcza wyjaśnień, które już teraz torują drogę dla nowej generacji badań astronomicznych.

Add to pdf basket

Nowa technika skanowania pomaga w wyborze najbardziej agresywnych guzów do leczenia

Nowotwory to druga wiodąca przyczyna śmiertelności w krajach UE, ustępująca tylko chorobom układu krążenia. W ramach unijnego projektu uPET badacze opracowali nową technikę skanowania, która pozwala na lokalizację i identyfikację guzów, które stanowią największe zagrożenie. Działanie techniki zostało potwierdzone na próbie 400 osób, a dzięki jej zastosowaniu będzie możliwe indywidualne leczenie.

Add to pdf basket

Wirtualne modele miast oferują urbanistom nowe możliwości w zakresie testowania nowych pomysłów i rozwiązań

Mimo że miasta generują ogromną ilość danych, większość z nich nie jest brana pod uwagę przez urbanistów i decydentów. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu DUET stworzył cyfrowe repliki systemów miejskich, które umożliwią wykorzystanie tych danych do zmiany miast na lepsze, co pomoże nie tylko w ich zarządzaniu, ale także w rozwoju „inteligentnych miast” w całej Europie.

Add to pdf basket

Sześć europejskich miast stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Wiele miast w całej Europie planuje przejść do gospodarki o obiegu zamkniętym, nie tylko poddając recyklingowi 100 % odpadów, ale także zmieniając metody produkcji i optymalizując przepływ materiałów. Zespół finansowanego przez UE projektu REFLOW stworzył innowacyjne narzędzia i wytyczne, które pomogą miastom osiągnąć ten cel i stać się bardziej „zielonymi”.

Add to pdf basket

Pilotażowe zakłady oczyszczania ścieków usprawniają zarządzanie zasobami wodnymi w Indiach

Zmiana klimatu, susza i wzrost liczby ludności sprawiły, że zarządzanie zasobami wodnymi w Indiach staje się coraz trudniejsze. Aby rozwiązać ten problem, zespół finansowanego przez UE projektu PAVITRA GANGA, we współpracy z lokalnymi interesariuszami, przetestował i monitorował nowe technologie oczyszczania ścieków. Rozwiązania te mogłyby przynieść duże korzyści zdrowotne i środowiskowe.

Add to pdf basket

Jak mechanizmy namnażania komórek kładą podwaliny pod nowe leki

Podział komórek to proces, który ma kluczowe znaczenie dla życia, choć wciąż nie jest w pełni zrozumiały. Zespół finansowanego przez UE projektu ACTOMYOSIN RING zbadał złożony pierścień białkowy odpowiadający za podział komórek, w tym celu odtwarzając jego strukturę element po elemencie. Badania naukowe otwierają przed nami nowe możliwości leczenia setek schorzeń, m.in. chorób serca.

Add to pdf basket

Akustyczne peleryny-niewidki z nowych materiałów kwantowych

Naukowcy starają się poznać nowe podstawowe właściwości dźwięku, by ulepszyć technologie akustyczne. Czerpiąc z fizyki kwantowej, zespół finansowanego przez UE projektu PHONOMETA jako pierwszy opracował nową klasę akustycznych, mezoskopowych materiałów. Ustalenia naukowców mogą poprawić nasze rozumienie dotyczące dźwięku i przyczynić się do powstania nowych technologii kamuflażu.

Add to pdf basket