Skip to main content
Research and Innovation logo

All success stories in Polish

Superkomputery pomagają ratować życie podczas klęsk żywiołowychv

Klęski żywiołowe zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców całego świata, zakłócają codzienne życie, a także powodują zniszczenia mienia. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ChEESE wykorzystuje superkomputery, aby lepiej prognozować dokładne scenariusze katastrof. Dzięki temu władze La Palmy były w stanie podejmować świadome decyzje i ratować życia ludzi w czasie erupcji wulkanu Cumbre Vieja.

 Add to pdf basket

Krótszy dystans od pola do stołu

Promowanie projektów mających na celu skuteczne połączenie producentów żywności i lokalnych konsumentów nie należy do łatwych zadań. W unijny projekt SKIN zaangażowali się partnerzy z całej Europy, aby wymienić się swoją wiedzą. Połączenie dwóch końców łańcucha dostaw żywności przynosi korzyści unijnym rolnikom i obywatelom, poprawiając dostęp do lokalnych zasobów i chroniąc środowisko.

 Add to pdf basket

W menu łowców-zbieraczy znajdowało się wiele roślin

Dotychczas sądzono, że starożytni europejscy łowcy-zbieracze jedli główni mięso, jednak twórcy finansowanego ze środków UE projektu HIDDEN FOODS odkryli jasne dowody na to, że w rzeczywistości regularnie spożywali oni też rośliny. Sugeruje to, że oprócz białka i tłuszczu kluczowa dla przetrwania przodków Europejczyków była również glukoza.

 Add to pdf basket

Mapowanie korporacji pomaga wyjaśnić złożoność globalnej gospodarki

Globalna gospodarka jest zdominowana przez międzynarodowe korporacje, których złożoność jest często niezrozumiała dla obywateli, dziennikarzy i legislatorów. Zespół projektu CORPLINK zajął się jej mapowaniem, aby wyjaśnić przyczyny ich złożoności. Zastosowanie takiego podejścia może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości nowoczesnych systemów kapitalistycznych.

 Add to pdf basket

Innowacyjny recykling złożonych tworzyw sztucznych

Niektóre tworzywa sztuczne niezwykle trudno jest poddać recyklingowi. W związku z tym twórcy finansowanego ze środków UE projektu MultiCycle opracowali pilotażowy zakład zdolny do recyklingu złożonych tworzyw sztucznych. Pomoże to UE stać się gospodarką o obiegu zamkniętym, w której obywatele będą mogli wykorzystywać tworzywa sztuczne w sposób przyjazny dla środowiska.

 Add to pdf basket

Przywrócenie obywatelom UE kontroli nad prywatnością danych

Skoro dane to nowe złoto, jego prawowici właściciele powinni móc z nich korzystać i je udostępniać wedle własnego uznania. Tego wymagałaby sprawiedliwość. Finansowany ze środków UE projekt PoSeID-on pozwolił opracować innowacyjny pulpit o zwiększonej prywatności. Ułatwi to obywatelom UE sprawowanie większej kontroli nad danymi osobowymi wykorzystywanymi przez rozmaite publiczne i prywatne usługi.

 Add to pdf basket

Opowieść o jelitach, zakłóconej komunikacji z mikroorganizmami i zapobieganiu chorobom

Mikrobiom jelitowy, czyli mikroorganizmy żyjące w jelitach, ma istotny wpływ na nasze zdrowie, a zakłócenie komunikacji między nim a resztą naszego ciała może mieć poważne skutki zdrowotne. Celem finansowanego przez UE projektu META-BIOME było poznanie przyczyn takich zakłóceń. Prace te mogą utorować drogę do nowych terapii przeciw wielu chorobom, co przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

 Add to pdf basket

PDF Basket

No article selected

Filter stories