Skip to main content
European Commission logo

Success stories

Schistosomatoza to choroba pasożytnicza szczególnie groźna dla małych dzieci. Brak bezpiecznych leków dla tej grupy oznacza, że miliony dzieci są narażone na anemię, zahamowanie wzrostu oraz zaburzenia rozwoju poznawczego. Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP) wsparło badanie kliniczne, które ma zapewnić równy dostęp do skutecznego i bezpiecznego leku pediatrycznego przeciw tej chorobie.

Latest

Cyfrowa platforma dla europejskich i afrykańskich innowatorów

Sieci innowacji mogą przyczyniać się do szybszego i skutecznego rozwoju firm. Twórcy finansowanego przez UE projektu ENRICH in Africa (EiA) zapewnili wielu organizacjom możliwość nawiązania kontaktów między innowatorami z obu regionów, co przyniosło korzyści społeczne i środowiskowe.

Jak mechanizmy namnażania komórek kładą podwaliny pod nowe leki

Podział komórek to proces, który ma kluczowe znaczenie dla życia, choć wciąż nie jest w pełni zrozumiały. Zespół finansowanego przez UE projektu ACTOMYOSIN RING zbadał złożony pierścień białkowy odpowiadający za podział komórek, w tym celu odtwarzając jego strukturę element po elemencie. Badania naukowe otwierają przed nami nowe możliwości leczenia setek schorzeń, m.in. chorób serca.