Skip to main content
European Commission logo

Met virtuele steden kunnen stedenbouwkundigen ideeën en oplossingen testen

Europese steden brengen enorme hoeveelheden data voort, maar het grootste deel daarvan wordt niet door stedenbouwkundigen en beleidsvormers gebruikt. Het EU-gefinancierde project DUET creëerde computerreplica's van stadssystemen om deze informatie bruikbaar te maken en steden te transformeren. Dit werk draagt bij aan stadsplanning en de evolutie van slimme steden in heel Europa.

©monsitj #293494193 source: stock.adobe.com 2022

PDF Basket

No article selected

Europese steden worden slimmer. Met de komst van nieuwe technologieën zoals het internet der dingen (IoT), worden in stedelijke gebieden steeds meer sensoren verspreid die data verzamelen en delen.

Maar de meeste van deze data worden niet gebruikt, terwijl ze stedenbouwkundigen en beleidsvormers enorm zouden kunnen helpen. Het vinden van optimale oplossingen zou hierdoor sneller, goedkoper en veiliger kunnen.

“Steden willen misschien weten hoe het afsluiten van een brug van invloed is op het verkeer in nabij gelegen straten, of op luchtvervuiling”, vertelt Lieven Raes, adviseur bij Digitaal Vlaanderen in België en projectcoördinator van DUET. “Onze virtuele steden kunnen deze gevolgen ook goed laten zien aan beleidsvormers, politici, maatschappelijke groeperingen en burgers”, legt hij uit.

Europese steden als digitale tweeling

Het concept “virtuele steden” bestaat al tientallen jaren, maar de onderliggende technologie was nooit geavanceerd genoeg om alle bewegingen in de stad vast te leggen. Nu zijn er voldoende slimme sensoren om een representatief beeld te schetsen van de systemen in de stad, zoals vervoer, energie, milieu en infrastructuur.

Het EU-gefinancierde project DUET gebruikte deze ontwikkelingen voor hun (“lokale digitale tweeling” (LDT)): een virtuele voorstelling van de infrastructuur en systemen van een stad, en hoe deze zich tot de lokale omgeving verhouden. De pilotregio en -steden van DUET – Vlaanderen, Pilsen en Athene – behoren tot de eersten in Europa die deze baanbrekende technologie gaan gebruiken. Met de LDT's van DUET kunnen stedenbouwkundigen veranderingen of oplossingen voor problemen zoals files bijvoorbeeld, invoeren en de gevolgen van hun beslissingen zien.

In het DUET-project werkte een ​​internationaal consortium van 15 partners en technologieleveranciers samen met stads- en regionale besturen aan oplossingen die door andere steden kunnen worden overgenomen.

“Wij hebben veel geleerd van deze ervaring en wilden dit graag delen om anderen bij hun LDT-traject te helpen”, aldus Raes.

LDT's bestaan uit meerdere technologieën, waarvan een aantal pas de laatste jaren volledig is ontwikkeld. Denk aan 3D-modellering, IoT-infrastructuren die enorme hoeveelheden data voortbrengen via uitgebreide sensornetwerken, opendataportalen, razendsnelle cloudcomputing en complexe visualisatietools waarmee data beter dan ooit inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Verbeterde en met elkaar communicerende simulatiemodellen voorspellen ook beter de gevolgen op verschillende beleidsterreinen, zoals de impact van mobiliteitsmaatregelen op geluid of luchtkwaliteit.

“Deze technologieën zorgden voor meer data of maakten data eenvoudiger te verwerken en te begrijpen. Andere technologieën gaven data een belangrijke rol in het gedrag van systemen zelf, zoals slimme verkeerslichten, slimme lantaarnpalen en slimme wegversperringen”, legt Raes uit. Volgens hem zal LDT-technologie steeds meer de acties en reacties van burgers binnen het stedelijk systeem gaan ondersteunen.

Raes merkt op dat LDT's meer dan een technologie zijn. “Het gaat niet om de kunstige visualisaties. LDT's zijn bovenal een tool voor verandermanagement. Ze benaderen de transformatie die alle steden moeten doormaken om duurzaam te worden op een holistische manier”, aldus Raes.

Van pilotprojecten tot slimme steden

Het DUET-team leidde succesvolle pilotprojecten in België, Tsjechië en Griekenland.

“Gezien de resultaten van lokale test- en verspreidingsactiviteiten, was de feedback zeer positief”, vertelt Dimitra Tsakanika, hoofd Projects Management Sector bij DAEM in Athene, een van de deelnemers aan het project.

DUET laat zien hoe onderzoeks- en innovatieve projecten onmisbaar zijn voor concrete oplossingen en het slimmer en groener maken van onze steden. Dit past binnen de EU-missie “klimaatneutrale en slimme steden” - 100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030. Deze steden moeten ook fungeren als hubs voor experimenten en innovatie, om alle Europese steden te helpen bij hun transitie naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

“Volgens de visie van DUET kan een LDT co-creatieve steden helpen met hun planning en beheer. Een LDT gaat verder dan de interne planning- en simulatietool van een organisatie. LDT's dragen bij aan meer transparantie, en de LDT van DUET biedt nu al tools voor het vergelijken van beleidsscenario's en storytelling”, concludeert Raes.

PDF Basket

No article selected

Projectgegevens

Acroniem
Duet
Projectnummer
870697
Coördinator
België
Deelnemers:
Tsjechië
Duitsland
Griekenland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Totale kosten
€ 4 544 458
EU-bijdrage
€ 3 995 533
Duur
-

All success stories