Skip to main content
European Commission logo

All success stories in Dutch

Met virtuele steden kunnen stedenbouwkundigen ideeën en oplossingen testen

Europese steden brengen enorme hoeveelheden data voort, maar het grootste deel daarvan wordt niet door stedenbouwkundigen en beleidsvormers gebruikt. Het EU-gefinancierde project DUET creëerde computerreplica's van stadssystemen om deze informatie bruikbaar te maken en steden te transformeren. Dit werk draagt bij aan stadsplanning en de evolutie van slimme steden in heel Europa.

Add to pdf basket

Proeven met afvalwater bevorderen het beheer van bronnen in India

Door klimaatverandering, droogte en bevolkingsgroei is beheer van de waterbronnen in India een urgente kwestie geworden. In het door de EU gefinancierde PAVITRA GANGA-project, waarmee men dit wil aanpakken, zijn samen met lokale belanghebbenden proeven genomen met nieuwe technologieën voor afvalwaterzuivering. Volledige toepassing hiervan biedt burgers grote voordelen voor gezondheid en milieu.

Add to pdf basket

Schimmelfabrieken kweken bioverbindingen van de toekomst

Europa neemt geleidelijk afscheid van een economie die is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Het door de EU gefinancierde project FALCON bereikte een doorbraak met een scala aan bioverbindingen voor de omzetting van plantaardig restmateriaal in essentiële chemicaliën. Dit biedt burgers een groenere en economisch haalbare toekomst.

Add to pdf basket

Hersenonderzoek opent deur naar mogelijke nieuwe behandelmethoden

Miljoenen mensen lijden aan hersenziekten. Om beter te begrijpen wat er in de hersenen van deze patiënten gebeurt, richtte het project RobustSynapses zich met EU-geld op synapsen, waar veel hersenaandoeningen ontstaan. Met het identificeren van belangrijke dingen die mis kunnen gaan, heeft het projectteam de deur geopend naar levensreddende behandelingen waar iedereen baat bij kan hebben.

Add to pdf basket

Het bouwen van een cloudhub voor alle onderzoekszaken

De EU ontwikkelt een speciale cloudopslagplaats voor al het wetenschappelijke onderzoek in Europa. Om eenvoudige toegang tot en hergebruik van deze informatie te waarborgen, heeft een door de EU gefinancierd project een intuïtieve gebruikersinterface en andere tools ontwikkeld. Onderzoekers profiteren nu van een schat aan informatie in de cloud. Deze opener wetenschap komt ten goede aan burgers.

Add to pdf basket

Nieuw onderzoek ondersteunt opzetten geïntegreerde afvalinzamelingsystemen

Voor de transitie naar een afvalvrije economie moeten steden en regio’s afval correct inzamelen, recyclen en hergebruiken. Helaas is dit nu vaak niet het geval. Dankzij het door de EU gefinancierde project COLLECTORS hebben beleidsmakers nu toegang tot informatie voor de implementatie van geïntegreerde systemen voor afvalinzameling, om het leven voor EU-burgers schoner en groener te maken.

Add to pdf basket

Online tool draagt bij aan effectieve strategieën voor bosbeheer

De bosbodem bevat een grote biodiversiteit, die onder meer goed is voor een rijke variëteit aan planten. In strategieën voor bosbeheer wordt hier echter vaak niet naar gekeken. Een door de EU gefinancierd project heeft een online tool ontwikkeld die rekening houdt met verlies aan biodiversiteit op dit niveau. Zo kunnen bossen voor toekomstige generaties van Europese burgers worden behouden.

Add to pdf basket

Inzicht in de sociale gevolgen van automatisering

Velen vrezen dat automatisering leidt tot ernstige werkloosheid en dat onze onderwijssystemen ongeschikt zijn voor het beoogde doel. Het project TECHNEQUALITY onderzoekt daarom met EU-financiering de mogelijke sociale gevolgen van ons digitale tijdperk. Met de bevindingen kunnen overheden beleid ontwerpen voor maximale economische groei voor burgers, terwijl potentiële sociale schade wordt beperkt.

Add to pdf basket

Neutronensterren verkennen om de geheimen van het heelal te onthullen

Het bestuderen van neutronensterrenstelsels kan ons mogelijk veel vertellen over het heelal. Deze verre objecten vinden en de gegevens extraheren, is echter een uitdaging. Hiervoor heeft een door de EU gefinancierd project baanbrekende theoretische modellen ontwikkeld op basis van zwaartekrachtgolven. Het onderzoek resulteerde bovendien in een prestigieuze prijs voor een van de onderzoekers.

Add to pdf basket

Geautomatiseerd oogsten van asperges verlaagt kosten, verbetert gewas

Het oogsten van witte asperges is erg afhankelijk van handarbeid, een kostenpost die zorgt voor financiële druk bij boeren. Om dit aan te pakken, is met een door de EU gefinancierd project een geautomatiseerde steker ontwikkeld die alleen rijpe asperges steekt zonder het gewas te beschadigen. Dit bespaart boeren geld, verbetert de gewaskwaliteit en maakt zwaar lichamelijk werk overbodig.

Add to pdf basket