Skip to main content
Research and Innovation logo

Stvaranje novih prilika za suradnju u aditivnoj proizvodnji

Aditivnom proizvodnjom stvaraju se troškovno učinkoviti, složeni dijelovi za niz industrija. No mnogim poduzećima i institucijama nedostaju znanje i iskustvo da bi imali koristi od nje. Projektom INEX-ADAM koji financira EU dijele se najbolje prakse i potiče suradnja kroz industrijsku platformu kojom će se osnažiti europska industrija, poboljšati gospodarstvo i od koje će građani imati koristi.

© TASHATUVANGO #407238748, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

U aditivnoj proizvodnji (AM) upotrebljavaju se napredni softveri i strojevi kojima upravlja računalo za nanošenje materijala, sloj po sloj, u preciznim oblicima. Tehnologija, koja je prisutna već desetljećima, sve se više smatra troškovno učinkovitom metodom proizvodnje niza industrijskih plastičnih, metalnih i keramičkih proizvoda.

Potencijalni krajnji korisnici uključuju sektore svemirske industrije, automobilske industrije i zdravstvene skrbi. Dijelovi aditivne proizvodnje mogu se pronaći u trkaćim automobilima Formule 1, komercijalnim mlaznim motorima pa čak i u kirurškim implantatima proizvedenima po narudžbi. Ključna je prednost ta da se aditivnom proizvodnjom omogućuje stvaranje lakših, složenijih dizajna koje bi bilo preskupo proizvesti s pomoću konvencionalnih kalupa.

„Globalna veličina tržišta aditivne proizvodnje 2019. iznosila je 7,46 milijardi EUR”, rekao je koordinator projekta INEX-ADAM Damir Godec, profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (UNIZAG, FSB), Hrvatska. „Štoviše, procjenjuje se da će do 2027. to tržište postići vrijednost od 22 milijarde EUR.”

Takav rast moći će se postići jedino poticanjem i omogućavanjem primjene aditivne proizvodnje u nizu industrija. To podrazumijeva dijeljenje najboljih praksi i znanja. Nadalje, kako bismo osigurali da svi dijelovi Europe imaju koristi od ove najnovije industrijske revolucije, utvrđivanje regionalnih centara za izvrsnost bit će ključno za oblikovanje klastera koji će biti privlačni proizvođačima.

Dijeljenje revolucionarnog znanja

Projekt INEX-ADAM financiran sredstvima EU-a pokrenut je 2018. kako bi se njime riješili ti izazovi. „U projektu se naglasak stavlja na poboljšanje prijenosa istraživanja i znanja o primjenama napredne aditivne proizvodnje”, objasnio je Godec. „Njime se također želi povećati kapacitet znanosti i tehnologije Centra za aditivne tehnologije (CATeh) koji je integralni dio fakulteta UNIZAG FSB.”

Projektom su se htjeli postići ti ciljevi dovođenjem centra CATeh u kontakt s drugim ključnim istraživačkim centrima diljem Europe, Sveučilištem u Leobenu (Austrija), Tehnološkim institutom za obradu metala, namještaj, drvo i ambalažu (Španjolska), Sveučilištem u Lundu (Švedska) i Sveučilištem Brunel u Londonu (Ujedinjena Kraljevina). Ti su instituti blisko surađivali u dijeljenju znanja i stručnosti o proizvodima i alatima aditivne proizvodnje, medicinskom modeliranju i modeliranju materijala.

Ova bliska suradnja rezultirala je novim nastavnim planom i programom te planom osposobljavanja za istraživače s fakulteta UNIZAG FSB. Provedeno je intenzivno osposobljavanje na terenu u tri ciljna područja te je organizirana i serija radionica i ljetnih škola.

Poboljšanje stručnosti

S planiranim završetkom u kolovozu 2021., projekt je izdržao pandemiju bolesti COVID-19 i njime je proizvedeno nekoliko ključnih rezultata. Oni uključuju „Priručnik o naprednoj aditivnoj proizvodnji”, priručnik koji se može upotrebljavati kao referenca za preddiplomske i doktorske studente na fakultetu UNIZG FSB. Time će se pomoći osigurati da sljedeće generacije stručnjaka nastave poboljšavati znanje o projektu.

Drugo značajno postignuće bilo je uspostava platforme za naprednu aditivnu proizvodnju (platforma ADAM). Osmišljena je radi poticanja intenzivnije i učinkovitije suradnje među članovima konzorcija i industrijskih partnera, čak i nakon dovršetka projekta.

„Platforma ADAM bit će kontaktna točka za razmjenu informacija, ideja i kontakta radi povećanja industrijskog učinka” dodao je Godec. „Trenutačne virtualne platforme uglavnom pružaju novosti i općenite smjernice. Nekoliko resursa pruža tehničku potporu za napredne primjene aditivne proizvodnje ili nude strukturirane nastavne materijale.”

Tu će platforma ADAM učiniti značajnu razliku, poboljšavanjem centara za izvrsnost i poticanjem novih aplikacija i proizvoda u raznim industrijskim područjima.

„Umrežavanje u području napredne aditivne proizvodnje bit će ključno za uspješne poslovne strategije u budućnosti”, zaključio je Godec. „Već postoji mnogo različitih vrsta procesa i tehnologija aditivne proizvodnje”. Zato je suradnja među istraživačkim institutima, tehnološkim centrima, MSP-ovima i proizvođačima strojeva aditivne proizvodnje toliko važna.”

PDF Basket

No article selected

Detalji o projektu

Skraćeno ime projekta
INEX-ADAM
Projekt br.
810708
Koordinator projekta
Croatia
Sudionici projekta:
Austria
Croatia
Spain
Sweden
United Kingdom
Ukupni troškovi
€ 997 426
Doprinos EU-a
€ 997 426
Trajanje
-

All success stories