Skip to main content
Research and Innovation logo

Oikopolku hyödyllisiin terveydenhuollon innovaatioihin

Uusi innovatiivinen malli tuo uuden teknologian Euroopan terveydenhoitoalan organisaatioiden ulottuville IT-yritysten kanssa tehtävän yhteistyön myötä. EU:n rahoittamalla inDemand-hankkeella on kehitetty 22 ratkaisua, jotka parantavat terveydenhoitohenkilöstön ja potilaiden jokapäiväistä elämää. Lisää on kehitteillä, joten kansalaisille on luvassa entistäkin enemmän laadukasta terveydenhoitoa.

© sasun Bughdaryan #291080348, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

Terveydenhoitoala ja muut julkiset palvelut ovat jatkuvasti uusien haasteiden edessä, ja samalla kasvaa innovatiivisten ratkaisujen tarve. Kuvitellaan, että olet sairaanhoitaja, joka antaa neuvoja tuleville äideille covid-19-pandemian aikana. Miten varmistat, että äidit saavat kaikki tarvitsemansa tiedot koronan aiheuttamista ongelmista huolimatta? Vastaavasti, miten covid-19-potilaiden hoidon kanssa kamppailevat terveydenhoidon ammattilaiset voivat lähettää toipuneilta vaikuttavat potilaat kotiin ja samalla seurata heidän hengitystiheyttään etäältä?

Molemmissa skenaarioissa mahdollisia innovaatioita tarvitaan nopeasti. Yleensä tällaisissa tilanteissa turvaudutaan esimerkiksi esikaupallisiin hankintoihin ja innovatiivisten ratkaisujen julkiseen hankintaan, mutta ne olisivat turhan laajamittaisia: ratkaisut soveltuvat hyvin suuriin hankkeisiin mutta eivät kata hankkijoiden kaikentyyppisiä tarpeita, etenkään pienellä budjetilla. Pienemmät yritykset voisivat auttaa, mutta niillä on yleensä vain vähän yhteyksiä julkisiin toimijoihin, eikä yrityksissä ole niin paljon tietoa toimijoiden tarpeista, että investointiriski kannattaisi.

Apuun tulee inDemand. Se tarjoaa yhteiskehittämistä ratkaisuksi, jolla yksityinen sektori pystyy nopeasti täyttämään julkisten toimijoiden tarpeet. ”Uuden inDemand-mallin avulla päättäjät voivat auttaa sairaaloita ja yritysten johtajia ymmärtämään molemminpuolisesti pienellä budjetilla saatavilla olevia mahdollisuuksia. Pienen mittakaavan innovaatiohankinnoilla on nyt vihdoinkin oma malli”, sanoo Myriam Martin, inDemandin koordinaattori Ticbiomedin puolesta.

Konkreettisesti inDemand luo kaikkia hyödyttävän prosessin, jossa terveydenhoitoalan organisaatiot ja IT-yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät uusia, innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja. Yritykset saavat ainutlaatuisen yhteyden loppukäyttäjiin ja pystyvät ymmärtämään näiden ongelmia ja tarpeita. Samalla terveydenhoitohenkilöstö pääsee aktiivisesti mukaan suunnittelu- ja yhteiskehitysprosessiin, mikä viime kädessä helpottaa päivittäistä työtä ja parantaa potilaiden saamaa hoitoa ja palveluja.

”Pääasiallisia etuja on kolme”, Martin kertoo. ”Ensiksikin tarvepohjainen yhteiskehitysprosessi varmistaa lyhyemmän kehitysajan ongelman määrityksestä ratkaisun käyttöönottoon. Toiseksi se lisää terveydenhoitohenkilöstön tietoutta digitaalisten terveysratkaisujen eduista. Lopulta se edistää terveydenhoitoalan organisaatioiden digitalisaatiota.”

Teoriasta suoraan käytäntöön

Uutta prosessia testattiin laajasti kolmella pilottialueella – Oulussa, Murciassa Espanjassa ja Pariisissa Ranskassa – ja lisäksi se otettiin käyttöön 12:lla inDemand-yhteisöön liittyneellä alueella. Hanke on jo johtanut konkreettisiin saavutuksiin, joista on seurannut 22 innovatiivista ratkaisua: kaksi huomion arvoista tapausta liittyvät raskaana oleviin naisiin sekä hengityksen seurantaa tarvitseviin potilaisiin. Buddy Healthcare on mobiilisovellus, joka antaa tärkeitä tietoja imetyksestä raskaana oleville naisille ja tuoreille äideille, jotka pystyvät lähettämään kysymyksiä ja kuvia terveydenhoidon ammattilaisille. NE Device SW -ratkaisulla taas pystytään tarkkailemaan etäältä potilaiden hengitystiheyttä ja pulssia. Lääkärit saavat tulokset reaaliajassa. He ovat jo laajalti hyväksyneet uuden järjestelmän ja odottavat innolla tulevaa pilottikäyttöönottoa.

”inDemandin myötä kaikissa hankkeeseen osallistuvissa terveydenhoito-organisaatioissa on käynnistynyt kulttuurin muutos”, Martin toteaa. ”Nyt innovointiin osallistuu enemmän asiantuntijoita, ja uusia taitoja nousee esiin. Vastaavasti 21 valittua yritystä ovat onnistuneesti kehittäneet merkityksellisiä ratkaisuja. Saimme yli 110 ehdotusta!”

EU:n rahoittama inDemand-hanke on yhä toiminnassa, vaikka se virallisesti päättyikin marraskuussa 2020. Yhteiskehittämisen mallia käytetään edelleen kolmella pilottialueella, ja uusi menetelmä on käytössä useissa EU-hankkeissa. Pariisissa käynnistettiin vastikään seuranta-aloite InnovUp, jonka tarkoitus oli ”dynamisoida innovaatioiden käyttöönottoa terveydenhoitoalan organisaatioissa koko Ile-de-Francen alueella.”

PDF Basket

No article selected

Hankkeen tiedot

Hankkeen lyhytnimi
inDemand
Hankenumero
763735
Hankkeen koordinaattori
Spain
Hankkeen osallistujat:
Belgium
Finland
France
Spain
Kustannukset yhteensä
€ 2 499 940
EU:n osuus
€ 2 499 940
Kesto
-

All success stories