Skip to main content
European Commission logo

Η ιδανική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

Για τις φυσικές καταστροφές οι ομάδες επέμβασης χρειάζονται κάθε διαθέσιμη βοήθεια. Η γραμμή που διαχωρίζει την επιτυχία από την αποτυχία είναι λεπτή και τα καινοτόμα συστήματα ΤΠ κάνουν τη διαφορά. Με το beAWARE, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, φορείς έχουν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα με καινοτόμες τεχνολογίες και νέα προσέγγιση στη διαχείριση καταστροφών που διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών.

© beaware-project.eu

PDF Basket

No article selected

Η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση. Ο αριθμός των φυσικών καταστροφών αυξάνεται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, και γίνονται επίσης πιο καταστροφικές. Μήπως ήρθε η ώρα οι φορείς να αξιολογήσουν όλες τις πιθανώς βοηθητικές νέες ιδέες και τεχνολογίες;

Το έργο beAWARE, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ξεκίνησε το 2017 και έχει θέσει τα θεμέλια για πρωτότυπες στρατηγικές και εργαλεία. Μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα στάδια της διαχείρισης καταστροφών και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για την ανάλυση διαθέσιμων δεδομένων από διάφορες πηγές πληροφοριών προκειμένου να υπάρχει καλύτερη επίγνωση της κατάστασης σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.

«Η πρώτη καινοτομία του beAWARE είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία και δυνατότητες μηχανικής μάθησης. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει πληροφορίες από μηνύματα κειμένου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηχητικές κλήσεις. Επεξεργάζεται καιρικά και άλλα πολυχρηστικά δεδομένα και μπορεί να εκδίδει έγκαιρες προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο. Και όχι μόνο. Χρησιμοποιεί τεχνικές βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση κρίσεων σε οπτικό περιεχόμενο· αυτόματη καθοδήγηση και πιλοτάρισμα drone για τη λήψη πολύτιμων πληροφοριών από εναέριες φωτογραφίες· συλλογιστική με βάση την κάθε περίπτωση και αλγόριθμοι για βοήθεια στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων· καθώς και αυτόματη σύνταξη εκθέσεων σε πολλές γλώσσες για τη μετατροπή όλων των παραπάνω σε γλωσσικές πληροφορίες για τις αρχές,» δηλώνει ο Ιωάννης Κομπατσιάρης, ερευνητής α’ βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και συντονιστής του beAWARE.

Ένα εργαλείο, πολλές εφαρμογές

Η πλατφόρμα beAWARE είναι κάτι περισσότερο από μια πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων για παροχή βοήθειας σε αρχές, ομάδες πρώτης απόκρισης και πολίτες. Σύμφωνα με τον Στέφανο Βροχίδη, αναπληρωτή συντονιστή του έργου και ερευνητή α’ βαθμίδας στο ΕΚΕΤΑ, θα πρέπει να θεωρείται ένας συνδυασμός σχετικών καινοτόμων τεχνολογιών σε διάφορες συνιστώσες και εφαρμογές. Συμπεριλαμβάνει μια υπηρεσία προστασίας και διάσωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτίμηση κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας σεναρίων), και υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες των τηλεφωνικών κέντρων (σημείο πρόσβασης δημόσιας ασφάλειας ή PSAP).

«Η πλατφόρμα μας παρέχει ουσιαστικά μια εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο,» εξηγεί ο Αναστάσιος Καρακώστας, αναπληρωτής συντονιστής και τεχνικός διευθυντής του έργου και ερευνητής α’ βαθμίδας στο ΕΚΕΤΑ. «Ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τι συνέβη, πού, πότε, πώς και γιατί, και παρέχει πολύ βραχυπρόθεσμες προβλέπεις μέχρι και για τις επόμενες 1-3 ώρες παράλληλα με την επονομαζόμενη ‘άμεση μετεωρολογική πρόγνωση‘. Αυτό καθιστά δυνατή τη λήψη σωστών αποφάσεων καθώς και την έκδοση προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων από αρχές (PSAP) σε πολίτες (εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης).»

Αφού πολλές πιλοτικές παρουσιάσεις οδήγησαν σε θετικές κριτικές από την κοινότητα και υποψήφιους πελάτες, η κοινοπραξία έχει δημιουργήσει μια τελική πιλοτική παρουσίαση στη Βαλένθια που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για το περιβάλλον της μόνιμης παρουσίασης. Θα βρίσκεται υπό την άμεση διεύθυνση της INFALIA που είναι spin-off εταιρεία του ΕΚΕΤΑ. «Έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για τη δομή της μόνιμης παρουσίασης και θα υλοποιηθεί μετά το τέλος της κρίσης της COVID-19,» προσθέτει ο κ. Κομπατσιάρης. Πολλοί οργανισμοί έχουν ήδη εγγραφεί για χρήση στοιχείων του συστήματος beAWARE, μεταξύ άλλων η ιταλική αρχή Autorità di Bacino Distrettuale delle AlpiOrientali (AAWA).

Το beAWARE, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019, υπόσχεται να ενισχύσει πολλές πτυχές της διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Κατάφερε να βελτιώσει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες και καταιγίδες, την ποιότητα και την ταχύτητα της ανταλλαγής πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ φορέων, και τα προγράμματα κατάρτισης και ασκήσεων. Χάρη στη συνεχή προώθηση από την INFALIA, το έργο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις πρακτικές διαχείρισης κρίσεων τα επόμενα χρόνια.

PDF Basket

No article selected

Στοιχεία έργου

Ακρωνύμιο έργου
beAWARE
Αριθ. έργου
700475
Συντονιστής έργου
Greece
Συμμετέχοντες στο έργο:
Denmark
Finland
Germany
Greece
Israel
Italy
Spain
Συνολικό κόστος
€ 6 725 209
Συνεισφορά της ΕΕ
€ 5 953 780
Διάρκεια
-

Βλέπε επίσης

All success stories