Skip to main content
European Commission logo

En ny, fuldt elektrisk bilfærge kan måske erstatte forurenende dieselfærger

De dieselfærger, der fragter personer og køretøjer mellem havne, producerer en masse luftforurening. Nu har en ny, fuldt elektrisk, forureningsfri bilfærge, som er designet i det EU-finansierede E-ferry-projekt, vist sig at være en effektiv erstatning for disse dieselmodeller. Det betyder, at passagerer i hele Europa måske snart kan pendle via bæredygtige, støjsvage elfærger fri for os.

© Okea #45901459, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

Da der ikke er en bro mellem Ærø og fastlandet, er færger et meget vigtigt forbindelsesled for øens 6 000 beboere. Desværre er disse dieselfærger også store kilder til forurening, og dermed står de i vejen for øens mål om at blive CO2-neutral i 2025. Som et bæredygtigt alternativ har det EU-finansierede E-ferry-projekt udviklet Ellen – en topmoderne og 100 % elektrisk bilfærge.

»Ved udelukkende at sejle på elektricitet, der er genereret fra vedvarende energikilder, og uden at have en nødgenerator om bord opnår Ellen ægte emissionsfri færgefart,« siger Halfdan Abrahamsen, presse- og informationsansvarlig hos Ærø EnergyLab, projektets hovedpartner. »Med andre ord har vi vist, hvordan vi ved at udskifte en gammel dieselfærge med en fuldt elektrisk færge, som sejler på vedvarende energi, kan reducere øens CO2-aftryk markant.«

Omhyggeligt design af alle komponenter

Det siger sig selv, at det ikke har været helt enkelt at udvikle en så revolutionerende færge. »Alle komponenter, lige fra skroget til batterierne til selve laderen, blev designet med ekstrem effektivitet for øje,« forklarer Halfdan Abrahamsen. For eksempel blev færgens skrog konstrueret på en måde, der sikrer minimal modstand, så det glider let gennem vandet med lavt energiforbrug. For at få plads til færgens 840 batterier skulle projektet desuden designe et ekstremt kompakt, topmoderne elsystem — for ikke at tale om den nødvendige specialudviklede software, som skal sikre afbalanceret og hurtig opladning af et hidtil uset antal batterier.

Ifølge Halfdan Abrahamsen var et af de vigtigste designaspekter laderen. »Hvis laderen ikke får forbindelse meget hurtigt og stabilt, når færgen er i havn, vil operatøren ikke kunne få nok energi til at kunne opretholde driften,« fortæller han. »En hvilken som helst afbrydelse eller dårlig opladning ville betyde forsinket eller aflyst drift.«

Ellen tager højde for denne risiko ved at have laderen placeret oven på færgens rampe og bruge en robotarm til at tilslutte de fire ladelinjer. »Når færgen kommer i havn, sænkes rampen ned på bildækket, og det betyder, at laderen følger færgens bevægelser i vandet,« tilføjer Halfdan Abrahamsen.

Bedre end forventet

For at kunne levere den samme service som en dieselfærge, skulle Ellen kunne sejle fem gange tur-retur hver dag. »Utroligt nok kunne Ellen ikke alene opfylde dette krav, hun overgik alle forventninger,« beretter Halfdan Abrahamsen.

Projektet demonstrerede, at Ellen kan sejle op til syv gange tur-retur dagligt — og gøre det 10 minutter hurtigere end dieselfærgen. Ellen gør det endda bedre end andre elfærger, idet hun kan sejle syv gange så længe mellem opladninger.

»Vi sejler 22 sømil mellem opladninger, det er omtrent 40 kilometer,« siger Halfdan Abrahamsen. »Den rækkevidde er mere end nok til at kunne opfylde Ærøs behov, og det er nok til at kunne opfylde behovene hos mellem 65 og 80 % af alle færgeruter i Norden og mindst 900 europæiske ruter.«

Med hensyn til effektivitet anslår projektets forskere, at Ellen sparer 2 520 ton CO2 årligt og fjerner over et halvt ton farlige partikler fra luften. »Elfærgens energieffektivitet er 85 %, hvilket er mere end dobbelt så meget som for en traditionel dieselmotor,« fortæller Halfdan Abrahamsen. »Med andre ord, når vi bruger energi, går næsten det hele reelt til færgens fremdrift, og meget lidt går til spilde.«

Elsejlads sparer også penge. »Den indledende investering er lidt højere, men operatørerne vil se besparelser så hurtigt som efter 4 til 8 år,« forklarer Halfdan Abrahamsen. »Det er betydeligt billigere at oplade batterier, end det er at fylde en tank med diesel.«

Halfdan Abrahamsen tilføjer, at kunderne og besætningen også nyder at sejle med Ellen, især fordi sejladsen er støjsvag, rolig og fri for os. »Ellen er beviset på, at vi kan bevæge os væk fra at være afhængige af fossile brændstoffer,« konkluderer Halfdan Abrahamsen. »Ved at demonstrere hvordan elfærger kan betjene en lang række ruter, håber vi at se en fremgang i brugen af emissionsfri søfartsløsninger.«

PDF Basket

No article selected

Projektinformation

Projektforkortelse
E-ferry
Projektnummer
636027
Projektkoordinator
Danmark
Projektdeltagere:
Danmark
Finland
Tyskland
Grækenland
Schweiz
Omkostninger i alt
€ 21 303 820
EU-bidrag
€ 15 141 035
Varighed
-

All success stories