Skip to main content
European Commission logo

All success stories in Danish

Seks europæiske byer sætter farten op mod en mere cirkulær fremtid

Mange byer over hele Europa stræber efter at blive fuldstændigt cirkulære ved ikke kun at genanvende alle de ressourcer, der er til rådighed fra affald, men også ved at ændre produktionsmetoder og optimere materialestrømme. Det EU-finansierede REFLOW-projekt har udviklet innovative værktøjer og retningslinjer for at hjælpe dem med at nå dette mål. Arbejdet vil støtte grønnere byer til borgerne.

Add to pdf basket

En ny, fuldt elektrisk bilfærge kan måske erstatte forurenende dieselfærger

De dieselfærger, der fragter personer og køretøjer mellem havne, producerer en masse luftforurening. Nu har en ny, fuldt elektrisk, forureningsfri bilfærge, som er designet i det EU-finansierede E-ferry-projekt, vist sig at være en effektiv erstatning for disse dieselmodeller. Det betyder, at passagerer i hele Europa måske snart kan pendle via bæredygtige, støjsvage elfærger fri for os.

Add to pdf basket

Udveksling af data afgørende for at tackle større sygdomsudbrud

Et EU-finansieret projekt har fundet banebrydende nye teknikker til at finde og udveksle oplysninger om udbrud af smitsomme sygdomme. Disse metoder vil fremover blive brugt til at forbedre sundhedsberedskabet over for pandemier. Nogle af de værktøjer, der er udtænkt i dette projekt, er allerede under videreudvikling med henblik på specifikt at tackle spredningen af covid-19.

Add to pdf basket