Skip to main content
European Commission logo

Да засеем семената на устойчивото биологично земеделие на бъдещето

Земеделските производители се нуждаят от достъп до подходящи биологични семена, но в Европа има недостиг на био семена с високо качество. Проектът LIVESEED, финансиран от ЕС, търси решение, като разработи нова стратегия за качеството на биологичните семена, общоевропейска база данни за семена и устойчиви техники за производството им, насочени към специфични условия за отглеждането им. Чрез засилване на биологичното земеделие в ЕС, тези резултати ще бъдат от полза за всички.

© mizina #277827879, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

No article selected

Проектът LIVESEED, финансиран от ЕС, започна през 2017 г. и търси решение на проблема с наличността и качеството на биологичните семена от различни аспекти: от пазара до регулациите.

„Искахме например да разберем колко прозрачен е пазарът“, обяснява координаторът на проекта Агнес Бружик от Европейския офис на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM EU). „Какво е в момента предлагането и търсенето на биологични семена в ЕС? И какво е това, което влияе върху земеделските производители, когато решават да използват или не дадени био семена? "

Проектът, който събра експерти от 18 европейски държави, искаше също така да проучи функционалността на съществуващите национални бази данни за наличността на биологични семена и да оцени най-добрите практики както в политиките на ЕС, така и в националните политики в отделните държави. Фермерите се нуждаят от богат избор от адаптирани към местните условия биологични сортове и затова проектът цели да намери начини за подобряване на наличността на биологични сортове със специфични черти като толерантност към стрес или устойчивост срещу вредители и болести.

Предприемане на биологични действия

Амбициозният проект си поставя за цел да постигне целите си чрез над 60 подзадачи. Те включват събиране на първите по рода си данни за предлагането и търсенето на биосемена в Европа и изграждането на база данни на ниво в ЕС. Това позволява на доставчиците на семена да въвеждат оферти за семена в други национални бази данни по лесен начин. Консултирани са над 800 биологични фермери по различни аспекти и LIVESEED успешно разшири онлайн платформата OrganicFarmKnowledge със специален раздел за семената и отглеждането им.

„Също така разработваме нова стратегия за здравето на биологичните семена, както и пътна карта за използване на 100% биологични семена до 2036 г.“, казва Брузик. „Тази стратегия ще вземе предвид условията за производство на семена и ще разгледа зрелостта на семената, микробиома им, както и ефекта от санитарната обработка на био семената.“ Екипът на проекта също така разработва нови модели за изпитване на нови сортове в стопанствата, за да подобри тестването на биологични сортове от самите фермери в техните местни условия.

В допълнение към новите материали за производство, друг иновативен аспект на LIVESEED е това, което се определя като системна концепция за селекция и производство на семена. „Това подтиква общността на производителите на био семена да погледне отвъд веригата на създаване на стойност и да включи биологичното отглеждане в по-широки цели за устойчиво развитие“, отбелязва Брузик. „Следващите стъпки ще бъдат разбиването на концепцията на оперативни цели и след това прилагането ѝ.“

Постигане на целите за развитие на био земеделието

LIVESEED ще помогне на фермерите да постигнат амбициозните европейски цели. До 2030 г. около 25% от земеделските земи в ЕС трябва да се използват за биологично земеделие. „За фермерите ползите от този проект включват подобрен достъп до по-широк набор от висококачествени семена, подобрени знания за производството им и способността да се тестват нови или обещаващи сортове в техните климатични условия“, добавя Брузик. „Новите материали за селекция и размножаване на семена, разработени по проекти като LIVESEED спомагат за намаляване на зависимостта от обработки на семената със синтетични препарати поради отглеждането на сортове, устойчиви на болести, пренасяни от семената и от почвата. Това в замяна позволява по-безопасно екологично производство. "

По-голямо разнообразие от биологични сортове, адаптирани към местните и климатични условия, спомага за разнообразяване на производството чрез сеитбообръщение и дава устойчивост на биологичните ферми срещу неблагоприятните последици от изменението на климата.

Екипът на проекта също така допринесе за новите регулации на биологичното производство  на ЕС, като предостави становища и информация чрез консултации с Европейската комисия. Основен акцент тук е върху въвеждането на нови видове биологични растителни репродуктивни материали. „Комисията планира да установи критерии за описание на характеристиките на тези биологични сортове и да определи условията за тяхното производство и маркетинг“, казва Брузик. „LIVESEED предостави положителен списък на земеделски култури за разглеждане.“

PDF Basket

No article selected

Информация за проекта

Акроним на проекта
LIVESEED
Номер на проекта
727230
Координатор на проекта
Sweden
Участници в проект:
Austria
Bulgaria
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Latvia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Spain
Switzerland
United Kingdom
Обща стойност
€ 8 997 295
Финансово участие на ЕС
€ 7 454 839
Продължителност
-

All success stories