RegioStars Awards 2019

Ytterligare verktyg

 

Open data in the Stockholm region

Projektet syftar till att göra kommunala uppgifter offentligt tillgängliga, baserat på små och medelstora företags behov av att stimulera användning och driva på innovation och tillväxt. Det är ett samarbete mellan 26 kommuner i regionen. Genom att utveckla gemensamma processer och verktyg, säkerställa tekniska förutsättningar och ha dialoger med företag och andra organisationer säkerställer projektet att resultaten får nationell effekt så att man kan dra nytta av det i alla 290 kommuner i Sverige

Läs mer om projektet


Kategori 1 - Främja digital omvandling

Region: Stockholm
Land: Sweden
Fond: European Regional Development Fund
EU-bidrag: EUR 1 400 000
Period: 04/2018 - 12/2020
Operativt program : Stockholm - ERDF
Ansvarig myndighet : Tillväxtverket
Organisation: Stockholms stad / City of Stockholm