Projekt

Ytterligare verktyg

 

Hundratusentals projekt inom hela EU har finansierats genom EU:s regionalpolitiska program under årens lopp. I vår databas kan du se några exempel på de många olika sorters projekt som har fått stöd.

Österrike

Danmark

Estland

Finland

Grekland

Italien

Lettland

Litauen

Nederländerna

Polen

Slovakien

Sverige

Förenade kungariket