Projekt

Ytterligare verktyg

 

Hundratusentals projekt inom hela EU har finansierats genom EU:s regionalpolitiska program under årens lopp. I vår databas kan du se några exempel på de många olika sorters projekt som har fått stöd.

Belgien

Bulgarien

Danmark

Estland

Finland

Tyskland

Grekland

Ungern

Italien

Lettland

Litauen

Malta

Nederländerna

Polen

Rumänien

Slovenien

Spanien

Sverige

Förenade kungariket