Projekt

Ytterligare verktyg

 

Hundratusentals projekt inom hela EU har finansierats genom EU:s regionalpolitiska program under årens lopp. I vår databas kan du se några exempel på de många olika sorters projekt som har fått stöd.

Belgien

Danmark

Estland

Finland

Tyskland

Lettland

Litauen

Nederländerna

Polen

Sverige

Förenade kungariket