Utveckla metoder för decentraliserad resurshantering för ösamhällen

RegioStars 2013 Finalist...Pohjois-Suomi, Finland; Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Tyskland; Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Nederländerna; Sydsverige, Västsverige, Sverige; Eastern Scotland, Highlands and Islands, Storbritannien; Norge; USA

Via initiativet Cradle to Cradle Islands utvecklas metoder och tekniker för ett decentraliserat och hållbart användande av resurser som vatten, energi och material i isolerade samhällen. Metoderna som utvecklas på öarna i Nordsjöregionen kan spridas över hela världen.

Ytterligare verktyg

 

Öarna i Nordsjöregionen har många problem gemensamt: geografisk isolering, brist på lokala resurser (energi, material och begränsad vattenförsörjning), minskande befolkningar och ett hårt tryck på resurserna och på miljön, till följd av turismen.

Inom ramen för Cradle to Cradle Islands-projektet (C2CI) används dessa öar som testområden där forskningsinstitut och företag kan experimentera med nya, hållbara tekniker och metoder som kan resultera i lokala lösningar på vatten-, energi- och materialproblemen. De innovativa och decentraliserade lösningar som utvecklas för infrastruktur, vattnets kretslopp, riskhantering och miljöavtryck kan komma att implementeras på öarna i Nordsjöregionen och faktiskt också över hela världen.

C2CI-projektet genomförs på 12 öar från sex länder omkring Nordsjön och leds av den nederländska provinsen Fryslân (Friesland). I projektet medverkar 22 deltagare från lokala och regionala myndigheter, kunskapsinstitutioner, vattenmyndigheter och privata företag.

Det treåriga EU-finansierade projektet (INTERREG IVB Nordsjöprogrammet) lanserades år 2009 i syfte att främja kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte i sökandet efter de mest hållbara decentraliserade lösningarna för resurshantering.

Det gemensamma och gränsöverskridande tillvägagångssättet är nödvändigt, eftersom ösamhällena är små och saknar kunskaper och ekonomiska medel för att lösa problemen på egen hand. Via projektet utvecklas ett stort antal innovativa och hållbara metoder på öarna.

a. ”Eternal Holiday House”-konceptet på Ameland (NL) illustrerar de senaste innovationerna i fråga om slutna vattenkretslopp och energiteknik som sparar resurser utan att för den skull försämra komfortnivåerna och hälsosituationen. I konceptet ingår bland annat sänkt vattenförbrukning med hjälp av en återvinningsdusch och en vakuumtoalett.

• Partnerön Spiekeroog (DE) har utvecklat ett koncept för en hållbar simbassäng som ön Vlieland (NL) har antagit.

• Universitetet i Delft (NL) har konstruerat en ”lastcykel”, och detta innovativa transportmedel är nu i kommersiell produktion och används redan av IKEA för kundernas räkning.

b. Den danska ön Samso genomför en plan för användande av biomassa och smarta nät för energiproduktion. Den nederländska ön Texel utvecklar ett hållbart belysningssystem med LED-lampor som drivs av solpaneler.

• Man har tagit fram ett Cradle to Cradle-picknickset av kork, som ska innehålla lokala produkter och som ska erbjudas vid cykeluthyrning.

Webbportalen ”Wise Islands” (www.wisle.org) har utvecklats som ett globalt ”C2CI-nätverk för kunskapsutbyte”, där man kan sprida och diskutera projektresultaten utanför samarbetsprojektets ramar och upprätta ett globalt nätverk av C2C-öar.

Projektet har redan levererat konkreta resultat och rönt stort intresse och engagemang från intressenter utanför Nordsjöregionen, som till exempel New York Roosevelt Island, Oulu-universitetet i Finland och Taiwan.

Programmet Cradle to Cradle Islands främjar ett decentraliserat och hållbart användande av våra resurser när det gäller vatten, energi och material. Projektresultaten väcker nu intresse över hela världen, och genom att lansera webbportalen WISLE har man nu initierat ett världsomspännande nätverk av öar som är intresserade av C2CI-strategin.
Hans van Meerendonk, provinsen Fryslân

Datum för ansökan

25/10/2012