Lyfta fram den lokala magin

Projektet BESST (Business and the Environment linked through Small Scale Tourism, knyta samman företag och miljö med hjälp av småskalig turism) baseras på ett innovativt angreppssätt för att utveckla potentialen för turism över gränserna i landsbygds- och stadsområden i Storbritannien, Norge och Sverige. Syftet är att bevara lokal identitet, återupprätta välstånd och säkerställa skydd av miljön. Guideböcker, kulturarvspromenader och fiskodling är bara några av de inspirerande resultaten av BESST.

Ytterligare verktyg

 
Turism på landsbygd och i städer marknadsfördes aktivt under BESST-projektet Turism på landsbygd och i städer marknadsfördes aktivt under BESST-projektet

”BESST har utgjort en källa till både inspiration och entusiasm och har bidragit till vår framgång.”
Felicity Brown, Hoe Grange Holidays, Peak District, England

Traditionell industri i Nordsjöregionen har under senare år drabbats av en kraftig tillbakagång, vilket fört med sig mindre investeringar och färre arbetstillfällen. Genom att följa projektets koncept med en ”god spiral” i stället för en ”ond cirkel”, återupptäcker lokala företag, myndigheter och invånare magin, skönheten och den ekonomiska potentialen i sin omgivning.

Regional pånyttfödelse

Projektet omfattar en blandning av landsbygds-, stads- och sjöområden. Men något de alla har gemensamt är en unik potential för turism. Detta har sedan visat sig vara en drivkraft för nyföretagande, som turistmålet Meet the Bees i nationalparken Peak District i England, som lockar nyfikna besökare från när och fjärran. Angreppssättet med den goda spiralen har lyft fram det som är speciellt för regionen och illustreras i guideboken till praxis, Special Places, Special People, en publikation som även förs fram via beslutsfattare på regional nivå, nationell nivå och EU-nivå.

Bana väg för dynamisk tillväxt

Lantbrukare, butiksägare, hantverkare och byggföretag arbetar aktivt på att söka nya perspektiv för tillväxt och utveckling. Projektledaren för BESST, Ken Parker, anser att BESST har lyft fram det magiska i regionen, så att människor fått inspiration för att konkretisera sina ambitioner, samtidigt som man respekterar strikta riktlinjer, däribland kvalitetsnormer. Exempelvis byggdes informationsåttahörningen i Femsjö i Sverige för besökare och lokala grupper. Den berättar många historier om Femsjös historia, vilket i sin tur ger företag möjligheter de kan ta tillvara på bästa sätt. I Fyresdal i Norge har vad som en gång var en traditionell bondgård förvandlats till en fiskodling och inbegriper en butik för besökare med lokala produkter. I Storbritannien har också hotell, pubar och restauranger uppmuntrats att använda nya promenadvägar, som tagits fram av lokala myndigheter som en del av deras strategi för att marknadsföra sig gentemot kunder och gäster.

Detta är bara början

På nationell nivå har projektet erkänts som en av anledningarna till befolkningstillväxt och positiv utveckling i Fyresdal, Sverige. På grund av dess gränsöverskridande och samarbetsfrämjande inriktning, utformades internationella utbyten för att stimulera utbudet av aktiviteter som hölls på tre ställen samtidigt och för att göra det möjligt för deltagarna att ta del av de lärdomar som dragits. Ser man på längre sikt, förefaller kopplingar mellan de tre regionerna, kreativa företagslösningar, sociala nätverk och ekonomisk dynamism fortsätta att följa i en uppåtriktad spiral.

Datum för ansökan

08/12/2009